Nezaradené

Zápis do nového šk. roka 2020/2021

 

Zápis všetkých žiakov školy (vrátane novoprijatých žiakov) sa bude konať

2. 9. 2020 (streda) od 10:00 hod. do 17:00 hod.

3. 9. 2020 – 4. 9. 2020 (štvrtok, piatok) od 13:00 hod. do 18:00 hod.
Zoznamy prijatých žiakov hudobného odboru budú zverejnené na stránke školy od 1. 9. 2020.
Tešíme sa na Vás :)))
Komentáre vypnuté na Zápis do nového šk. roka 2020/2021