Nezaradené

Skupinové vyučovanie od 14. 9. 2020 – informácie

Od 14. 9. 2020 – 20. 9. 2020 (prípadne dlhšie, na odporúčanie zriaďovateľa) sa skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch – hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický bude uskutočňovať za dodržania predpísaných hygienických požiadaviek (ROR). V prípade pekného počasia sa po dohode s vyučujúcimi bude vyučovanie uskutočňovať vonku, mimo budov školy.
Prosíme Vás, aby si žiaci nosili vlastné pomôcky na vyučovanie a dodržiavali tie isté protiepidemiologické pravidlá ako na ZŠ a SŠ.
Naďalej platí povolenie vstupu do priestorov školy len žiakom a zamestnancom.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Komentáre vypnuté na Skupinové vyučovanie od 14. 9. 2020 – informácie