naše úspechy

Úspechy žiakov – súťaž ČAROVNÁ FLAUTA

 

Srdečne gratulujeme a ďakujeme za repretenzáciu našej ZUŠ na celoslovenskej súťaži ČAROVNÁ FLAUTA.

Lujza Kyšková – Hra na drevených dychových nástrojoch – 5A. kategória – 1. miesto (ped. PaedDr. Beáta Vörösová)
Karolína Valentovičová – Hra na zobcovej flaute, 1. kategória – 2. miesto (ped. Pavol Stiller)
Klára Valentovičová – Hra na zobcovej flaute, 3. kategória – 1. miesto (ped. Pavol Stiller)
Mária Elisabeth Berki – Hra na zobcovej flaute, 4. kategória – 2. miesto (ped. Pavol Stiller)
Veronika Čahojová – Hra na zobcovej flaute, 5A. kategória – 2. miesto (ped. Pavol Stiller)
Ajna Marosz – Hra na zobcovej flaute, 5B. kategória – 1. miesto, laureát (ped. Pavol Stiller)

 

 

Komentáre vypnuté na Úspechy žiakov – súťaž ČAROVNÁ FLAUTA