Nezaradené

Zápis na štúdium v šk. roku 2022/2023

 

Vážení rodičia,

dňa 5. septembra v čase 10:00 – 17:00 hod.
6. až 9. septembra v čase 13:00 – 17:30 hod.

bude prebiehať zápis do všetkých odborov ZUŠ.

Hudobný odbor:
V budove ZUŠ na Dolnom vale č. 12 na 2. poschodí v učebniach č. 205 a č. 206 je potrebné deti zapísať na skupinové vyučovanie predmetu Hudobná náuka. Potom si v zozname prijatých žiakov nájdete meno pedagóga, ktorý bude vyučovať Vaše dieťa aj s číslom triedy, kde si pôjdete dohodnúť rozvrh individuálneho vyučovania.

  • Deti, ktoré budú v základnej škole navštevovať 1. ročník sa zapíšu do skupín Prípravného štúdia – PŠ.
  • Deti, ktoré budú v ZŠ navštevovať 2. ročník a vyššie ročníky sa zapíšu do skupiny Hudobnej náuky – 1. ročník.

Výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor, tanečný odbor:
Zápis prijatých žiakov sa bude konať v tej budove a mieste pracoviska, v ktorej sa konali prijímacie skúšky (Dolný val, ZŠ Martinská, Gaštanová 56/A).

Vyučovanie skupinových predmetov vo všetkých odboroch sa začína 12. 9. 2022. 

Tešíme sa na spoluprácu, riaditeľstvo ZUŠ L. Árvaya.

Zoznam prijatých žiakov hudobného oddelenia

 

 

 

 

Komentáre vypnuté na Zápis na štúdium v šk. roku 2022/2023