naše úspechy,  Nezaradené

Hudobný odbor – jarné úspechy našich žiakov

 

Hráme v tímesúťaž klavírnych komorných zoskupení, ZUŠ Ferka Špániho Žilina, 30. marec 2023

Zlaté pásmo

  1. kategória: Katarína RUMPELOVÁ a Stella POLÓNYIOVÁ

 Zlaté pásmo

  1. kategória: Dávid GOTTWALD a Jakub LUTIŠAN

Bronzové pásmo

  1. kategória: Nataša BOROŠOVÁ a Agáta KADAŠI

Pedagóg: Mgr. Mária Malíková

 

Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov, ZUŠ Kysucké Nové Mesto, 20. apríl 2023

Bronzové pásmo

  1. kategória: Krystýna MAJERSKÁ

Pedagóg: Mgr. art. Katarína Majerská

Bronzové pásmo

  1. kategória – Natália KULÍŠKOVÁ

Strieborné pásmo

  1. kategória – Soňa KUBOVÁ

Pedagóg: Mgr. Lenka Michlíková

 

Schneiderova Trnava, 20. apríl 2023

Zlaté pásmo

  1. kategória (štvorručná hra na klavíri) – David PERROT a Matúš BUČEK

Pedagóg: PaedDr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD.

 

  1. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa, ZUŠ J. L. Bellu Kremnica, 28. apríl 2023

Zlaté pásmo

  1. kategória – Michal KOVÁČECH

Pedagóg: Radovan Varga, DiS. art., klavírna spolupráca: Mgr. art. Martin Suroviak

Komentáre vypnuté na Hudobný odbor – jarné úspechy našich žiakov