VEREJNÝ SPOLOČNÝ  KONCERT

 

žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

 25. október 2017

17:30 hod.  

koncertná sála

 

 1. Dve slov. ľudové: Krásna, krásna, Červené jabĺčko Anna Seo, PŠ1, spev
  ped. A. Orolínová, DiS. art.
 2. Steibelt: Uno Ballo Klára Valentovičová, 1. roč.  z. flauta
  ped. P. Stiller
 3. Kořínek: Prvý prednes č. 1 Adam Meško,  1. roč.  husle
  ped. P. Filo, DiS art.
 4. M. Novák: Nezábudka Jana Marčišová,  2. roč. spev
  Matúška: Sedmokráska
  ped. M. Hrebeňárová, DiS. art.
 5. M. Carcassi: Švajčiarska pieseň Simona Tomaščíková,  2. roč. gitara
  Zámečník: Malá rumba
  ped. PaedDr. O. Labantová.
 6. J. S. Bach: Menuet d-mol Tamara Birnerová,  3. roč. klavír
  Gurlitt: Susedská
  ped. M. Hatiarová, DiS. art.
 7. I. Horváth: Sedmokráska Mária Tichá, 3. roč. spev
  Stankovský: Šuhajko Záhorák
  ped. A. Mornárová, DiS. art.
 8. Szervánszky: Magyar tánz Veronika Čahojová,  3. roč. z. flauta
  ped. P. Stiller
 9. M. Tesař: Na hojdačke Simona Zajacová, , 3. roč. gitara
  ped. A. Železňáková, DiS. art.
 10. Ibert: Entr´ancte Ajna Marosz, 4. ročník, z. flauta
  ped. P. Stiller
 11. A. Diabelli: Sonatína F dur, č.1, 1. časť Mateusz Jokiel, 1./s. klavír
  I. Čajkovskij: Polka ped. Mgr. M. Kobellová
 12. Jacob: Sonatína, 4. časť Eliška Štefancová, 1./s., z. flauta
  ped. P. Stiller
 13. Sager-Foster: Looking Through Your Eyes Lucia Mazániková, 2./s., saxofón
  ped. P. Kobella
 14. Frosini: Polka pre 2 akordeóny duo      Daniel Vdovičík, 2./s., akordeón
  Ján Praženica, akordeón
  ped. J. Praženica
 15. V. Novotný: Mám ja milučkého Andrea Holá, 3./s. spev
  Sch. Trnavský: Šuhaju, šuhaju
  ped. A. Orolínová, DiS. art.
 16. M. Clementi: Sonatína G. dur, op.56 Tereza Mihalčinová,  3./s. klavír
  č.3, I., II., III. časť
  ped. M. Hatiarová, DiS. art.
 17. M. Cherbanéc: Streets of Rio Sofia Bartákyová 3./s. gitara
  ped. PaedDr. O. Labantová.
 18. A. Kříž: Hajaj, belaj        kvarteto       J. Moresová, 2./s.; J. Lubušká, 4./s.;
  Kříž: Hop, hop, Kubo N. Molnárová, 1./s.; N. Koprdová,2./s.
  ped. E. Višňovská
 19. Ganian: Goldfinch Martina Šupejová, 2./II., akordeónSemionov: Bulharská suita, 3. časť
  ped. J. Praženica
 20. J. Jenča: Pár a nepár   Matúš Mieres, 2./II. saxofón
  ped. P. Kobella
 21. W. A. Mozart: Sonáta D. dur, 1. časť Kristína Gašperová, 3./II. klavír
  ped. Mgr. M. Gašparíková Hýroš., PhD.

 

Korepetície:     Mgr. M. Dudášová, Mgr. art. J. Fajerová, Mgr. K. Hoffmannová, Ing. J. Holá, Mgr. P. Vaňouček

Comments are closed.