Spoločný verejný koncert žiakov ZUŠ L. Árvaya
Koncertná sála ZUŠ L. Árvaya
25. október 2017

 

90. výročie ZUŠ L. Árvaya v Žiline, Dom umenia Fatra
Slávnostný koncert, Dom umenia Fatra Žilina
7. február 2017

 

23. Husľová dielňa v Žiline
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Organizátor: ZUŠ Ladislava Árvaya Žilina
23.– 25. marec 2017

 

 

 

Comments are closed.