GALÉRIA

TVORIVÉ DIELNE K VÝSTAVE RAFANI
Nová synagóga Žilina
23. október 2019

 

OKTÓBROVÉ MATINÉ V SADE DOBŠINSKÉHO
Sad Dobšinského
19. október 2019

 

 ČESKO-SLOVENSKÉ MOSTY PRIATELSTVA, Praha 2018
Múzeum hudby, Praha
6.november 2018

 

 Spoločný verejný koncert žiakov ZUŠ L. Árvaya
Koncertná sála ZUŠ L. Árvaya
27. marec 2018

 

 24. Husľová dielňa v Žiline
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Organizátor: ZUŠ Ladislava Árvaya Žilina
1.-3. marec 2018

 

Spoločný verejný koncert žiakov ZUŠ L. Árvaya
Koncertná sála ZUŠ L. Árvaya
31. január 2018

 

Spoločný verejný koncert žiakov ZUŠ L. Árvaya
Koncertná sála ZUŠ L. Árvaya
29. november 2017

 

Spoločný verejný koncert žiakov ZUŠ L. Árvaya
Koncertná sála ZUŠ L. Árvaya
25. október 2017

 

90. výročie ZUŠ L. Árvaya v Žiline, Dom umenia Fatra
Slávnostný koncert, Dom umenia Fatra Žilina
7. február 2017

 

23. Husľová dielňa v Žiline
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Organizátor: ZUŠ Ladislava Árvaya Žilina
23.– 25. marec 2017