V rámci program celoživotného vzdelávania COMENIUS „Partnerstva škôl“, ZUŠ L. Árvaya získala Grant, a spoločne so ZUŠ Jižní Město v Prahe a Music School of Limassol na Cypre, zrealizovala projekt pod názvom “Hudba bez hraníc”.  Projekt priniesol našej škole, jej pedagógom a najmä žiakom nevšedný zážitok vo forme spoločných koncertov žiakov zainteresovaných škôl v jednotlivých partnerských krajinách a v neposlednej rade aj jedinečný zážitok pre poslucháčov a návštevníkov koncertov. Mali sme možnosť spoznať nielen hudbu a spôsob vyučovania na partnerských školách ale spoznať  aj kultúrne a historické pamiatky v týchto krajinách.

Projekt začal realizáciou spoločného koncertu (14. apríl 2011) pod názvom „Koncert bez hraníc“ , ktorý sa uskutočnil v koncertnej sále  Žilinského konzervatória. Každá krajina tam prezentovala diela svojho národného skladateľa, ľudové tradície formou národného folklóru a na záver koncertu zaznela skladba ktorá podtrhla nosnú myšlienku celého projektu –  Óda na radosť z 9. Symfónie L. v. Beethovena, ktorá sa stala hymnou Európskej únie. Medzi pozvanými hosťami boli významné osobnosti mesta a svojou účasťou nás prišiel podporiť primátor Ing. Igor Choma. Naši hostia z Česka a Cypru  si prezreli historické pamiatky mesta Žilina a absolvovali výlet do Vrátnej doliny a rázovitej obce Terchová.

Projekt potom pokračoval s tým istým programom v Prahe (17. apríl 2011), koncertom v Kláštore Sv. Anežky českej, na ktorom sa zúčastnili významný predstavitelia mesta. Sólisti slovenskej a českej Základnej  umeleckej školy usporiadali na druhý deň koncert v Slovenskom inštitúte v Prahe. Spoločne sme absolvovali prehliadku Prahy od Pražského hradu cez Karlov most, Staromestské námestie – Orloj, Václavske námestie až po Národné múzeum. Večer sme absolvovali všetci spoločne plavbu loďou po Vltave.

Na jeseň (27. októbra až 4. novembra 2011) sme potom pokračovali v projekte cestou na Cyprus, kde sme usporiadali spoločný koncert v Limassole, ktorý zorganizovala partnerská hudobná škola „Marios Tokas“  a pod záštitou slovenskej a českej ambasády aj koncert v Nikozii, kde boli medzi divákmi veľvyslanci slovenskej (pani Dr. Anna Tureničová) a českej ambasády (pán Ladislav Škeřík) ako aj vojaci pôsobiaci v jednotkách EU na Cypre. Žiaci mali možnosť  zoznámiť sa učebňami a výukou na hudobnej škole v Limassole kde sa uskutočnila aj generálka na koncert. Účastníci mali možnosť vidieť a spoznať staroveký amfiteáter v Kourioe (z r. 300 n. l.), historické časti Limassolu a rázovité mestá a dediny na Cypre.

Pre všetkých účastníkov projektu boli cesty do krajín partnerských škôl významnou zmenou v ich živote, koncerty mali vynikajúcu úroveň, fantastický ohlas od publika a žiakom dali možnosť spoznať hudbu a folklór iných krajín, spoznať svojich rovesníkov a porovnať  ich umeleckú úroveň a odlišné umelecké hodnoty. Všetky koncerty a akcie v rámci projektu sme zaznamenalo vo forme elektronického záznamu a fotodokumentácie.

Projekt pripravili a realizovali: koordinátor Mgr. art. František Hlucháň riaditeľ ZUŠ Jožní Město Praha 4, Jozef Šalaga riaditeľ ZUŠ L. Árvaya v Žiline, Slovensko a Solon Kladas Music schol Of Limassol „Marios Tokas“ Cyprus.

 

Comments are closed.