naše úspechy

Rajecká hudobná jar 2020

 

Rajecká hudobná jar 2020 (uskutočnená 15.10.2020 formou zaslania nahrávok)

1. cena + zvláštna cena poroty pre sláčikové nástroje (II. kategória) – M. Kocifaj
Pedagogické vedenie: Mgr. art. A. Kocifajová
Korepetície: Mgr. Katarína Záborská

1. cena (V. kategória ) – husľové trio Tereza Mihalčinová, Jakub Varga a Adrea Holá
Pedagogické vedenie: Radovan Varga, DiS. art

2. cena (IV. kategória) – N. Žeriavová
Pedagogické vedenie: Ján Praženica

3. cena (IV. kategória) – Andrea Holá
Pedagogické vedenie: Radovan Varga, DiS. art
Korepetície: Ing. Jelena Holá

Čestné uznanie (V. kategória) – duo Alena Bálintová a Anna Mária Martinková (cimbal, zobcová flauta)
Pedagogické vedenie: Bc. I. Mikundová, Mgr. art. D. Čornaková, MBA

Komentáre vypnuté na Rajecká hudobná jar 2020