TANEČNÝ ODBOR

Tanečný odbor Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya má za cieľ vychovávať v deťoch pozitívny vzťah k tancu. Hudba obyčajne vyvoláva u detí túžbu po pohybe. Pohyb je jedna z foriem odrazu a prejavu rôznych emócií. Rytmus hudby a rytmus pohybu sa dá dôsledne a organicky zladiť. Pohyb spojený s hudbou kladne vplýva na deti aj zo zdravotnej stránky. Zmyslom našej práce je rozvoj telesno – duševnej rovnováhy a harmónie . Naši žiaci získavajú istotu, ladnosť a výraz.

Požiadavky:
Do tanečného odboru prijímame deti od 4 do 14 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné cítenie, pohybová aj verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor (dres, cvičky).