PEDAGÓGOVIA

 

HUDOBNÝ ODBOR

Oddelenie klavírnej hry
interní pedagógovia:
• Mgr. Monika Dudášová
• Marta Hatiarová, DiS. art.
• František Herman, DiS. art.
• Mgr. Karin Hoffmannová
• PaedDr., Mgr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD.
• Renáta Hrazdilová, DiS. art.
• Gabriela Janíčková, DiS. art.
• Mgr. Milada Kobellová
• Mgr. Veronika Kolková
• Mária Leiblingerová
• Mgr. Alexandra Majtánová
• Mgr. Mária Malíková, vedúca PK
• Mgr. Zuzana Patrnčiaková
• Mgr. Miroslava Rosenzweigová
• Mgr. Peter Vaňouček

externí pedagógovia:
• Mgr. art. Lucia Laškody
• Ing. Jelena Holá
• PaedDr. Eva Kyšková
• Mgr. Zuzana Srogončíková Melicharová
• Mgr. Katarína Záborská

Odelenie sláčikových nástrojov
interní pedagógovia:
• Pavol Filo, DiS. art., husle
• Gabriela Keblúšková, DiS. art., husle (MD)
• Mgr. art. Anna Kocifajová, violončelo, vedúca PK
• Ernest Patkoló, DiS. art., husle
• Radovan Varga, DiS. art., husle

exrterní pedagógovia:
Mgr.  Guttenová Zuzana, ArtD. husle
Mgr.  Slavomir Glos
Mgr. art. Martina Palovová

Oddelenie spevu
interní pedagógovia:
Mgr. Anna Dávidíková
• Antónia Gráfová, DiS.art., vedúca PK
• Mária Hrebeňárová, DiS. art.
• Mgr. art. Lucia Kostúrová
• MgA. Lenka Turčanová
• Eva Višňovská

Oddelenie strunových nástrojov
interní pedagógovia:
• PaedDr. Olga Labantová, gitara
• Bc. Ivana Mikundová, Dis. art., cimbal
• Irena Praženicová, gitara
• Mgr. Peter Vaňouček, harfa, vedúci PK
• Alena Železňáková, Dis. art. gitara
• Eva Buzalková, DiS. art., gitara

externí pedagógovia:
• Mgr. art. Dušan Vrúbel, gitara

Oddelenie akordeónovej hry a hry na keyboard
interní pedagógovia:
• Alžbeta Michalcová, DiS. art., akordeón
• Ján Praženica, akordeón, vedúci PK
• Mgr. Veronika Kolková, keyboard
• Mgr. art. Katarína Majerská, akordeón

externí pedagógovia:
• Mgr. Daniela Gajdošíková

Oddelenie dychových a bicích nástrojov
interní pedagógovia:
• Mgr. art. Diana Čornaková, MBA,  fagot, zobcová flauta, audio-vizuálna tvorba
• Mgr. art. Adam Tojčík, zobcová flauta, saxofón
• Mgr. Henrieta Oravcová, flauta, zobcová flauta
• Pavel Stiller, lesný roh, zobcová flauta, vedúci PK
• Mgr. Marta Pažická, flauta, zobcová flauta
• Mgr. art. Viktória Pastíriková, hoboj (MD)
• Igor Steiner, DiS. art., pozauna, zobcová flauta, trúbka
• Mgr. art. Ľubomír Seidl, klarinet, zobcová flauta, bicie nástroje
• PaedDr. Beáta Vörösová, priečna flauta

externí pedagógovia:
• Mgr. Martin Oboňa, trúbka
• Roman Frátrik, DiS. art., bicie nástroje

Oddelenie hudobnej náuky
interní pedagógovia:
• Eva Buzalková, DiS. art
• Renáta Hrazdilová, DiS. art.
• Mgr. Veronika Kolková, vedúca PK
• Alžbeta Michalcová, DiS. art.
• Mgr. Alexandra Majtánová
• Mgr. Marta Pažická
• Antónia Gráfová, DiS.art.


VÝTVARNÝ ODBOR
• Mgr. Martina Stachová, učiteľka PŠ, I. stupňa, zástupca VO
• Mgr. art. Michaela Krkošková, učiteľka PŠ, I. stupňa a ŠPD
• Mgr. Andrea Leitnerová, učiteľka I. a II. stupňa
• Mgr. Stanislava Marettová,  učiteľka I. stupňa
• Mgr. art. Vladimír Stacho, učiteľ I. a II. stupňa a ŠPD
• Mgr. Mária Virdzeková, učiteľka  I. stupňa
• PhDr. Katarína Haasová, učiteľka PŠ, I. a II. stupňa (MD)
• Mgr. Andrea Piačková, učiteľka  I. a II. stupňa
• Mgr. Petra Máliková, učiteľka I. stupňa
• Mgr. art., MgA. Michaela Mikovčáková, (MD)
• Mgr. Daniela Hrabovská, (MD)

TANEČNÝ ODBOR

• Daniela Strýčková, DiS. art.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
interný pedagóg:
• Mgr. art. Vladimír Mores
externý pedagóg:
• Mgr. Barbora Bestwinová