PEDAGÓGOVIA

 

HUDOBNÝ ODBOR

Oddelenie klavírnej hry
interní pedagógovia:
• Mgr. Monika Dudášová
• PaedDr., Mgr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD.
• Marta Hatiarová, DiS. art.
• František Herman, DiS. art.
• Mgr. Karin Hoffmannová
• Ing. Jelena Holá
• Renáta Hrazdilová, DiS. art.
• Gabriela Janíčková, DiS. art.
• Mgr. Milada Kobellová
• Mária Leiblingerová
• Mgr. Alexandra Majtánová
• Mgr. Mária Malíková, vedúca PK
• Mgr. Zuzana Patrnčiaková
• Mgr. Miroslava Rosenzweigová
• Mgr. Peter Vaňouček
• Bc. Smolková Veronika
• Mgr. Zuzana Srogončíková Melicharová
• Mgr. Katarína Záborská

Odelenie sláčikových nástrojov
interní pedagógovia:
• Bc. Bjeľáková Klára, husle
• Pavol Filo, DiS. art., husle
Mgr.  Slavomir Glos
Mgr.  Guttenová Zuzana, ArtD. husle
• Gabriela Keblúšková, DiS. art., husle (MD)
• Mgr. art. Anna Kocifajová, violončelo, vedúca PK
• Ernest Patkoló, DiS. art., husle
Mgr. art. Martina Palovová
• Radovan Varga, DiS. art., husle

Oddelenie spevu
Mgr. Anna Dávidíková
• Antónia Gráfová, DiS.art., vedúca PK
• Mária Hrebeňárová, DiS. art.
• Mgr. art. Lucia Kostúrová
• MgA. Lenka Turčanová
• Eva Višňovská

Oddelenie strunových nástrojov

• PaedDr. Olga Labantová, gitara
• Bc. Ivana Mikundová, Dis. art., cimbal
• Irena Praženicová, gitara
• Mgr. Peter Vaňouček, keltská harfa, vedúci PK
• Mgr. art. Dušan Vrúbel, gitara, basová gitara
• Mgr. Kubalák Vladimír, gitara
• Alena Železňáková, Dis. art. gitara

Oddelenie akordeónovej hry a hry na keyboard
• Mgr. Daniela Gajdošíková
• Alžbeta Michalcová, DiS. art., akordeón
• Ján Praženica, akordeón, vedúci PK
• Mgr. art. Katarína Majerská, akordeón

Oddelenie dychových a bicích nástrojov
• Mgr. art. Diana Čornaková, MBA,  fagot, zobcová flauta, audio-vizuálna tvorba
• Roman Frátrik, DiS. art., bicie nástroje
• Mgr. Henrieta Oravcová, flauta, zobcová flauta
• Pavel Stiller, lesný roh, zobcová flauta, vedúci PK
• Mgr. Marta Pažická, flauta, zobcová flauta
• Mgr. art. Viktória Pastíriková, hoboj (MD)
• Igor Steiner, DiS. art., pozauna, zobcová flauta, trúbka
• Mgr. art. Ľubomír Seidl, klarinet, zobcová flauta, bicie nástroje
• Mgr. art. Adam Tojčík, zobcová flauta, saxofón
• PaedDr. Beáta Vörösová, priečna flauta• Mgr. Martin Oboňa, trúbka

Oddelenie hudobnej náuky
• Mgr. Cabuk Viliam
• Mgr. Dávidíková Anna
• Antónia Gráfová, DiS.art.
• Renáta Hrazdilová, DiS. art.
• Mgr. Alexandra Majtánová
• Alžbeta Michalcová, DiS. art.
• Mgr. Oboňa Martin
• Mgr. Marta Pažická

VÝTVARNÝ ODBOR
• PhDr. Katarína Haasová,  (MD)
• Mgr. Daniela Hrabovská, (MD)
• Mgr. art. Michaela Krkošková
• Mgr. Andrea Leitnerová
• Mgr. Stanislava Marettová
• Mgr. art., MgA. Michaela Mikovčáková
• Mgr. Petra Máliková
• Mgr. Andrea Piačková
• Mgr. art. Vladimír Stacho
• Mgr. Martina Stachová, vedúca PK
• Mgr. Mária Virdzeková

TANEČNÝ ODBOR

• Daniela Strýčková, DiS. art.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
• Mgr. art. Vladimír Mores
• Mgr. Barbora Bestwinová