PEDAGÓGOVIA

 

HUDOBNÝ ODBOR

Oddelenie klavírnej hry a hry na keyboarde
• Mgr. Monika Dudášová
• PaedDr., Mgr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD.
• Marta Hatiarová, DiS. art.
• Mgr. Karin Hoffmannová
• Renáta Hrazdilová, DiS. art.
• Gabriela Janíčková, DiS. art.
• Mária Leiblingerová
• Mgr. Alexandra Majtánová
• Mgr. Mária Malíková, vedúca PK
• Mgr. art. Mária Nemčeková
• Mgr. Zuzana Patrnčiaková
• Mgr. art. Tomáš Sivčák
• Mgr. art. Martin Suroviak
• Bc. Veronika Smolková
• Mgr. Peter Vaňouček
• Mgr. Soňa Vrúbelová
• Mgr. Katarína Záborská

Odelenie sláčikových nástrojov
• Mgr. Bjeľáková Klára, husle
• Pavol Filo, DiS. art., husle
Mgr.  Guttenová Zuzana, ArtD., husle
• Gabriela Keblúšková, DiS. art., husle, vedúca PK
• Mgr. art. Anna Kocifajová, violončelo
• Ernest Patkoló, DiS. art., husle
• Radovan Varga, DiS. art., husle

Oddelenie spevu
Mgr. Anna Dávidíková
Eva Gašpieriková, DiS. art.
• Antónia Gráfová, DiS.art., vedúca PK
• Mária Hrebeňárová, DiS. art.
• Eva Višňovská

Oddelenie strunových nástrojov
• PaedDr. Olga Labantová, gitara
• Bc. Ivana Mikundová, DiS. art., cimbal, vedúca PK
• Mgr. Peter Vaňouček, keltská harfa
• Mgr. art. Dušan Vrúbel, ArtD., gitara, basová gitara
• Mgr. Vladimír Kubalák, gitara
• Alena Železňáková, DiS. art. gitara

Oddelenie akordeónovej hry
• Alžbeta Michalcová, DiS. art., akordeón
• Mgr. Lenka Michlíková, akordeón
• Mgr. art. Katarína Majerská, akordeón, vedúca PK

Oddelenie dychových a bicích nástrojov
• Mgr. art. Diana Čornaková, MBA,  fagot, zobcová flauta, audio-vizuálna tvorba
• Roman Frátrik, DiS. art., bicie nástroje
• Mgr. Martin Oboňa, trúbka
• Mgr. Henrieta Oravcová, flauta, zobcová flauta
• Pavel Stiller, lesný roh, zobcová flauta, vedúci PK
• Mgr. Marta Pažická, flauta, zobcová flauta
• Mgr. art. Viktória Pastíriková, hoboj (MD)
• Igor Steiner, DiS. art., pozauna, zobcová flauta, trúbka, bicie nástroje
• Mgr. art. Ľubomír Seidl, klarinet, zobcová flauta, bicie nástroje
• Mgr. art. Adam Tojčík, zobcová flauta, saxofón
• PaedDr. Beáta Vörösová, priečna flauta

Oddelenie hudobnej náuky
• Mgr. Cabuk Viliam, vedúci PK
• Mgr. Dávidíková Anna
• Antónia Gráfová, DiS.art.
• Renáta Hrazdilová, DiS. art.
• Mgr. art. Anna Kocifajová
• Mgr. Alexandra Majtánová
• Mgr. Oboňa Martin
• Mgr. Marta Pažická
• Bc. Veronika Smolková
• Mgr. Soňa Vrúbelová

VÝTVARNÝ ODBOR
• PhDr. Katarína Haasová, (MD)
• Mgr. Daniela Hrabovská
• MgA. Soňa Hrmelová
• Mgr. Stanislava Marettová
• Mgr. art., MgA. Michaela Mikovčáková
• Mgr. Petra Máliková
• Mgr. Andrea Piačková
• Mgr. art. Vladimír Stacho
• Mgr. Martina Stachová, vedúca PK
• Mgr. Mária Virdzeková

TANEČNÝ ODBOR

• Daniela Strýčková, DiS. art.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
• Mgr. art. Vladimír Mores
• Mgr. Barbora Gerátová