AKTUALITY

Zápis prijatých žiakov na štúdium pre šk. rok 2021/22

Vážení rodičia, zápis prijatých žiakov na štúdium (hudobný odbor, literárno-dramatický odbor, tanečný odbor) sa uskutoční v dňoch 2. 9. od 9:30 ...
Čítať Viac

Výzva na predkladanie ponúk – prieskum trhu

Stavebné úpravy fasády ZUŠ L. Árvaya, Radlinského ul., v Žiline, parc. č. 1375, ID: 14817476 Termín predkladania ponúk : 02.08.2021 ...
Čítať Viac

V dňoch od 12. 7. – 16. 7. sme zorganizovali v ZUŠ L. Árvaya 1. ročník letnej divadelnej školy Trufalíno.

Témou divadelnej školy bola Commedia dell´arte. Už v pondelok sa konala 1.čítacia skúška predstavenia, ktoré sme spoločne verejne odohrali v ...
Čítať Viac

Naše žiačky na stáži v TV JOJ a TA3

Mária Kocifajová a Laura Surňáková (pedagogické vedenie Mgr. art. Diana Čornaková, MBA) sa ako víťazky celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej ...
Čítať Viac

Letná divadelná škola 2021

ZUŠ L. Árvaya Vás srdečne pozýva na letnú divadelnú školu TRUFALÍNO! ...
Čítať Viac

Zobcová flauta v hudbe baroka 24.06.2021 / Ajna Marosz a Klára Valentovičová

Tento koncert je venovaný jednému z najpopulárnejších hudobných nástrojov baroka a skladbám, ktoré preň boli v tomto období napísané. Otvorí ...
Čítať Viac

Počas klavírneho maratónu v Žiline sa pri hre na Mariánskom námestí vystriedalo 120 žiakov

V poradí už 5. klavírny maratón zorganizovala Základná umelecká škola L. Árvaya v spolupráci s kníhkupectvom Artforum, pred ktorého prevádzkou ...
Čítať Viac

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sa konajú prezenčne v uvedených dňoch a časoch v budovách na Dolnom vale (hudobný odbor, literárno-dramatický odbor, tanečný odbor, výtvarný ...
Čítať Viac

Od pondelka 10. mája 2021 sa obnovuje vyučovanie všetkých predmetov na ZUŠ

Od pondelka 10. mája 2021 sa obnovuje vyučovanie všetkých predmetov na ZUŠ prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu platného od 2 ...
Čítať Viac

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí našej ZUŠ. Kedy? Hneď teraz! Vitajte v našom kráľovstve umenia: Talentové prijímacie skúšky ...
Čítať Viac
Loading...