AKTUALITY

Talentové prijímacie skúšky

V dňoch 24. mája - 28. mája 2021 sa uskutočnia talentové prijímacie skúšky do všetkých umeleckých odborov ZUŠ L. Árvaya ...
Čítať Viac

KONCERT ODDELENIA AKORDEÓNOV A KEYBOARDOV

Tento týždeň sme si pre Vás pripravili niekoľko podujatí a jedným z nich sú aj koncertné výkony žiakov hry na ...
Čítať Viac

KONCERT SLÁČIKOVÉHO ODDELENIA

Tento týždeň sme si pre Vás pripravili koncert sláčikového oddelenia ...
Čítať Viac

KONCERT SPEVÁCKEHO ODDELENIA

Blíži sa marec a hneď začiatkom mesiaca sme si pre vás pripravili KONCERT SPEVÁCKEHO ODDELENIA ...
Čítať Viac

ONLINE KONCERT KLAVÍRNEHO ODDELENIA

Štvrtok 11. februára Vás srdečne pozývame na Online koncert klavírneho oddelenia.  Tešíme sa na Vás! ...
Čítať Viac

Rozhodnutie zriaďovateľa

Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení školského vyučovania: Zásady ochrany osobných údajov: ...
Čítať Viac

POZOR ZMENA – v pondelok sa ZUŠ ešte neotvára

Mestský úrad v Žiline ostáva pre verejnosť naďalej uzatvorený. Dôvodom na obmedzenie jeho činnosti sú preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu spojené ...
Čítať Viac

Nástup detí do ZUŠ L. Árvaya od 8. 2. 2021

Základná umelecká škola má možnosť vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových nástrojov. Tie, spolu so ...
Čítať Viac

VZDELÁVANIE NA DIAĽKU

Vážení rodičia a žiaci, vzhľadom na momentálne karanténne opatrenie zamerané na prevenciu proti šíreniu sa koronavírusu COVID – 19 vám na ...
Čítať Viac

PRÍSPEVKY na čiastočnú úhradu nákladov (školné za 2. polrok)

Vážení rodičia, už dlhé mesiace sme všetci rukojemníkmi situácie, v ktorej nikto nevie, kedy sa znormalizuje a kedy sa budeme ...
Čítať Viac
Loading...