AKTUALITY

KONCERT SPEVÁCKEHO ODDELENIA

Blíži sa marec a hneď začiatkom mesiaca sme si pre vás pripravili KONCERT SPEVÁCKEHO ODDELENIA ...
Čítať Viac

ONLINE KONCERT KLAVÍRNEHO ODDELENIA

Štvrtok 11. februára Vás srdečne pozývame na Online koncert klavírneho oddelenia.  Tešíme sa na Vás! ...
Čítať Viac

Rozhodnutie zriaďovateľa

Rozhodnutie zriaďovateľa o obnovení školského vyučovania: Zásady ochrany osobných údajov: ...
Čítať Viac

POZOR ZMENA – v pondelok sa ZUŠ ešte neotvára

Mestský úrad v Žiline ostáva pre verejnosť naďalej uzatvorený. Dôvodom na obmedzenie jeho činnosti sú preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu spojené ...
Čítať Viac

Nástup detí do ZUŠ L. Árvaya od 8. 2. 2021

Základná umelecká škola má možnosť vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových nástrojov. Tie, spolu so ...
Čítať Viac

VZDELÁVANIE NA DIAĽKU

Vážení rodičia a žiaci, vzhľadom na momentálne karanténne opatrenie zamerané na prevenciu proti šíreniu sa koronavírusu COVID – 19 vám na ...
Čítať Viac

PRÍSPEVKY na čiastočnú úhradu nákladov (školné za 2. polrok)

Vážení rodičia, už dlhé mesiace sme všetci rukojemníkmi situácie, v ktorej nikto nevie, kedy sa znormalizuje a kedy sa budeme ...
Čítať Viac

Videopozdrav zo ZUŠ – február 2021

Čo máme nové? Ako pracujeme na diaľku, ale pracujeme neustále aj na zlepšovaní našich priestorov v triedach? Ako sa nám ...
Čítať Viac

Úspechy žiakov – súťaž ČAROVNÁ FLAUTA

Srdečne gratulujeme a ďakujeme za repretenzáciu našej ZUŠ na celoslovenskej súťaži ČAROVNÁ FLAUTA. Lujza Kyšková – Hra na drevených dychových nástrojoch ...
Čítať Viac

Naše virtuózky bodovali na International Moscow Music Competition

Na súťaži International Moscow Music Competition zvíťazila v kategórii dychové nástroje Ajna Marosz a druhé miesto získala Klára Valentovičová, obidve ...
Čítať Viac
Loading...