AKTUALITY

PRÍSPEVKY na čiastočnú úhradu nákladov (školné za 2. polrok)

Vážení rodičia, už dlhé mesiace sme všetci rukojemníkmi situácie, v ktorej nikto nevie, kedy sa znormalizuje a kedy sa budeme ...
Čítať Viac

VZDELÁVANIE NA DIAĽKU

Vážení rodičia a žiaci, vzhľadom na momentálne karanténne opatrenie zamerané na prevenciu proti šíreniu sa koronavírusu COVID – 19 vám na ...
Čítať Viac

Pour féliciter 2021

PF 2021 želá riaditeľstvo školy ...
Čítať Viac

Vianočný koncert klavírneho oddelenia

Blížia sa prázdniny a náš posledný koncert v tomto kalendárnom roku. Dnes o 18:15 Vám zahrajú naši klavíristi, srdečne pozývame ...
Čítať Viac

16. DECEMBER 2020 o 18:15 – Koncert speváckeho oddelenia

Sme radi, že ja v tejto situácií sa nám darí realizovať koncerty. Síce nie su v úplne dokonalej video a ...
Čítať Viac

Vianočný koncert

Srdečne Vás pozývame na VIANOČNÝ KONCERT, ktorý je venovaný 120. výročiu narodenia Ladislava Árvaya. Uskutoční sa 10. decembra o 18:15 formou ...
Čítať Viac

Pozdravy z dištančného vyučovania

Galéria hudobných pozdravov z dištančného vyučovania. Potešte sa krásnymi melódiami v podaní našich žiakov ...
Čítať Viac

POPLATOK pre ZRŠ

Správna rada a výbor občianskeho združenia "UMENIE DEŤOM", po dohovore s riaditeľstvom školy a na základe správy o hospodárení s ...
Čítať Viac

PRERUŠENÉ VYUČOVANIE

S účinnosťou od 26. októbra 2020 až do odvolania, minister školstva prerušuje vyučovanie v základných umeleckých školách. Od uvedeného dátumu ...
Čítať Viac

24.október o 18:15 ONLINE STREAM – Koncert akordeónového oddelenia

Sme radi, že Vám môžme spríjemniť sobotný večer našim online vystúpením. 🎶❤️ Link a stream: https://www.youtube.com/watch?v=aftf89eIlxU ...
Čítať Viac
Loading...