AKTUALITY

Úspechy a podujatia počas leta

Už sa pomaly rozbieha školský rok, no leto bolo tiež plne aktivít. Matúš Buček a Dávid Perrot (pedagogické vedenie Matilda ...
Čítať Viac

Zápis na štúdium v šk. roku 2022/2023

Vážení rodičia, dňa 5. septembra v čase 10:00 – 17:00 hod. a 6. až 9. septembra v čase 13:00 – 17:30 hod. bude ...
Čítať Viac

Zoznam prijatých žiakov na školský rok 2022/2023

Prosíme rodičov (zákonných zástupcov) žiakov, aby prišli na zápis 5. 9. od 10:00 hod. - 17:00 hod. do budovy školy ...
Čítať Viac

Celoslovenská klavírna súťaž NITRIANSKA LUTNA, 27. máj 2022

David PERROT - víťaz 3. kategórie, Cena EMCY za objavnú dramaturgiu + Laureát súťaže PaedDr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD. - ...
Čítať Viac

David Chebeň na IV. Celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na bicích nástrojoch 2022

David Chebeň úspešne reprezentoval našu ZUŠ na IV. Celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na bicích nástrojoch 2022 v Nových Zámkoch ...
Čítať Viac

Festival I. Ballu

Srdečne gratulujeme! Festival I. Ballu - Klavírna Orava Kláry Havlíkovej v Dolnom Kubíne 10. máj 2022 David Perrot/Matúš Buček - ...
Čítať Viac

Dnes nás svojou návštevou poctil a potešil pán primátor Peter Fiabáne

Dnes nás svojou návštevou poctil a potešil pán primátor Peter Fiabáne, ktorý si pozrel vynovené priestory hlavnej budovy školy na ...
Čítať Viac

Flashmob v OC Aupark Žilina

Sláčikový orchester pod vedením Radovana Vargu nečakane prekvapil návštevníkov obchodného centra Aupark Žilina. V krátkom okamihu postupne pribúdali mladí hudobníci, ...
Čítať Viac

Výchovné koncerty v mestskej knižnici eMKe

Žiaci ZUŠ L. Árvaya a ich účinkovanie na dvoch výchovných koncertoch v našej obľúbenej mestskej knižnici eMKe - Mestská knižnica ...
Čítať Viac

Úspech žiakov na celoslovenskej súťaži Banskoštiavnické kladivká 2022

Srdečne gratulujeme žiakom, ktorí reprezentovali našu ZUŠ na klavírnej súťaži Celoslovenská súťaž Banskoštiavnické kladivká 2022 - 4. máj 2022 Jáchym Juríček - ...
Čítať Viac
Loading...