HUSĽOVÁ DIELŇA

 

 

27. HUSĽOVÁ DIELŇA ŽILINA

 1. pozvánka a organizačné pokyny

lektor a garant HD: Prof. Jindřich Pazdera, AMU Praha

organizátor: ZUŠ Ladislava Árvaya Žilina

spolupráca: Štátny komorný orchester Žilina

 1.  

  Podmienky: HD sa môžu zúčastniť huslisti do 15 rokov (narodení v danom kalendárnom roku) · Na úvodnom – výberovom koncerte účastníci do 10 rokov zahrajú ľubovoľnú prednesovú skladbu v dĺžke trvania max. 6 min. a účastníci nad 10 rokov v dĺžke trvania 8 min. Hra spamäti je podmienkou · Z koncertu vyberie Prof. Pazdera žiakov, s ktorými bude pracovať formou workshopu · Na záver dostanú účastníci certifikát, laureát je ďalej usmernený štatútom HD · Klavírny sprievod si zabezpečia účastníci sami · Hlavným kritériom pre účasť na HD je nadanie a kvalita hry ·

  Prihláška na HUSĽOVÚ DIEĽNU 2022
  Pozvánka na HUSĽOVÚ DIEĽNU 2022

  Uzávierka prihlášok: 28. február 2022

  Po tomto termíne nebudeme akceptovať žiadnu prihlášku

  Adresa: ZUŠ L. Árvaya, Dolný val 12, 010 01 Žilina

  tel.: +421 902 115 899

  e mail: zusarvay@gmail.com ● www.zuszilina.sk

  Organizačné pokyny: účastnícky poplatok pre žiakov, pedagógov a korepetítorov je 20.- € · Sumu za všetkých účastníkov uhraďte poštovou poukážkou na adresu školy · Po doručení prihlášky a poplatku Vás zaradíme do HD bez ďalších potvrdení · Cestovné hradí vysielajúca organizácia · V cene poplatku nie je zahrnuté ubytovanie, účastníci si ho zabezpečia sami · Stravné bude hradené formou stravovacích poukážok

   

  Režim konania podujatia (aktuálne podľa pokynov ÚVZ SR): OP – maximálny počet účastníkov – polovičná kapacita koncertnej sály (pred príchodom na HD odporúčame otestovanie domácim samotestom, testy má k dispozícii aj naša ZUŠ)

  V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie, ktorá by mala za následok nekonanie podujatia, poplatky budú vrátené.

   Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, VEDY, VÝsKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIK

  Predbežný program:

  17.marec: Príchod účastníkov, predpokladaný začiatok koncertu žiakov je o 13:00 hod., 19:00 hod. – koncert v Dome umenia Fatra

 2. 18. marec: Workshop – celý deň, obedňajšia prestávka, po ukončení – vyhlásenie laureáta 27. ročníka HD, ukončenie HD

 


Archív:

26. Husľová dielňa Žilina

26. Husľová dielňa v Žiline konala 19. marca – 21. marca 2020 na ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline.
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Organizátor: ZUŠ Ladislava Árvaya Žilina
Lektor a garant HD: Prof. Jindřich Pazdera, AMU Praha
V spolupráci: Štátny komorný orchester Žilina – Slovak Sinfonietta

 

Laureáti 25 HD:

Laureát  25. Husľovej dielne 2019 v Žiline nebol vyhlásený.

1.miesto získal: Lukáš Janoštín

Pedagóg: Markéta Janoštínová, ZUŠ Tvrdošín

 2. miesto získala: Patrícia Baltazarovič

Pedagóg: Mária Mikšíková, ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín

3. miesto získala: Eva Žmijáková

Pedagóg: Mária Mikšíková, ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín

 

Fotogaléria z 24. Husľovej dielňe v Žiline

24. Husľová dielňa v Žiline
1.-3. marec 2018

 

Fotogaléria z 23. Husľovej dielňe v Žiline

23. Husľová dielňa v Žiline
23.– 25. marec 2017