24. Husľová dielňa Žilina

24. Husľová dielňa v Žiline sa bude konať 01.– 03. marca 2018 na ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline.
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Organizátor: ZUŠ Ladislava Árvaya Žilina
Lektor a garant HD: Prof. Jindřich Pazdera, AMU Praha
V spolupráci: Štátny komorný orchester Žilina – Slovak Sinfonietta

 

 

Laureáti 24 HD: 

Monika Nemcová – pedag. Jana Spálová, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava

Hana Petrášová – pedag. Jana Spálová, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava

Fotogaléria z 24. Husľovej dielňe v Žiline

24. Husľová dielňa v Žiline
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Organizátor: ZUŠ Ladislava Árvaya Žilina
1.-3. marec 2018

Fotogaléria z 23. Husľovej dielňe v Žiline

23. Husľová dielňa v Žiline
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR
Organizátor: ZUŠ Ladislava Árvaya Žilina
23.– 25. marec 2017

Comments are closed.