HUSĽOVÁ DIELŇA

 

 

28. HUSĽOVÁ DIELŇA ŽILINA
pozvánka a organizačné pokyny

• vyhlasovateľ: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
• lektor a garant Husľovej dielne: DALIBOR KARVAY
• organizátor: ZUŠ LADISLAVA ÁRVAYA ŽILINA
• spolupráca: ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA

28. ročník Husľovej dielne ŽILINA 2023 sa bude konať 9. a 10. februára 2023
pod vedením Dalibora Karvaya,
koncertného majstra viedenských symfonikov
v ZUŠ Ladislava Árvaya a v Dome umenia FATRA

 1.  

  Podmienky: Husľovej dielne sa môžu zúčastniť huslisti do 15 rokov (narodení v danom kalendárnom roku). Na úvodnom – výberovom koncerte účastníci do 10 rokov zahrajú ľubovoľnú prednesovú skladbu v dĺžke trvania max. 6 min. a účastníci nad
  10 rokov v dĺžke trvania 8 min. Hra spamäti je podmienkou. Všetci účastníci budú na zdokonalení svojho interpretačného umenia pracovať formou workshopu s lektorom vo vyhradenom čase (cca 20 – 30 minút). Na záver dostanú účastníci certifikát, laureát je ďalej usmernený štatútom Husľovej dielne. Klavírny sprievod si zabezpečia účastníci sami. Hlavným kritériom pre účasť na Husľovej dielni je nadanie a kvalita hry.

  Prihláška na HUSĽOVÚ DIEĽNU 2023
  Pozvánka na HUSĽOVÚ DIEĽNU 2023

 2. Registrácia aktívnych účastníkov ukončená 24.1. 2023. 

  Uzávierka prihlášok: 27. január 2023
  (v prípade prijatia prihlášky s poradovým číslom 20-ty účastník, aj v skoršom termíne)
  Adresa: ZUŠ L. Árvaya, Dolný val 12, 010 01 Žilina
  tel.: +421 902 115 899
  e mail: zusarvay@gmail.com ● www.zuszilina.sk

  Organizačné pokyny: účastnícky poplatok pre žiakov je 50 €, pre pedagógov a korepetítorov je 10 €.
  V účastníckom poplatku je zahrnuté:
  – vlastná účasť na workshope, možnosť pozorovať prácu s ostatnými účastníkmi,
  – účasť na koncerte v Dome umenia Fatra (viď program ŠKO Žilina),
  – stravné formou poukážok,
  – malé občerstvenie.
  Laureát získa majstrovský sláčik v hodnote 400€
  Sumu za všetkých účastníkov uhraďte poštovou poukážkou typu „H“ na adresu školy. Fotokópiu o zaplatení poplatku zašlite spolu s prihláškou, rozhoduje termín úhrady. V prípade, že počet účastníkov bude naplnený, nebudeme akceptovať ďalšie prihlášky. Cestovné hradí vysielajúca organizácia. V cene poplatku nie je zahrnuté ubytovanie, účastníci si ho zabezpečia sami.

  Predbežný program:
  9. 02. Príchod účastníkov, predpokladaný začiatok koncertu žiakov je o 13:00 hod.,
  – po odznení skladieb účastníkov, začiatok workshopu,
  – 19:00 hod. – koncert v Dome umenia Fatra
  10. 02. Workshop – celý deň, obedňajšia prestávka, po ukončení – vyhlásenie laureáta 28. ročníka Husľovej dielne, ukončenie Husľovej dielne.

  Tešíme sa na Vás v Žiline

 3. Organizačný výbor 28. ročníka Husľovej dielne Žilina 2023