VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarná činnosť ZUŠ v sebe zahŕňa všetky potrebné disciplíny pre rozvoj talentu žiaka od prípravného ročníka po dospievajúcich a dospelých študentov. Zameriava sa na plošnú tvorbu – kresba, maľba, grafika, ale nevynecháva ani priestorovú tvorbu – objekty, keramika, mozaika a reliéf. Štúdium je osnovou od najjednoduchších spracovaní výtvarnej problematiky po zložité komponovanie plochy a priestoru. Okrem zaužívaných postupov sa maľuje na sklo, textil a experimentuje sa s fotografiou a xeroxom (pop-art). V štúdiu nechýba ani priestorová tvorba, výroba vlastných šperkov a úžitkové umenie.

Požiadavky:

Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov, študentov a dospelých. Na talentové skúšky si uchádzač prinesie domáce práce na nahliadnutie. Posudzovať sa bude farebné cítenie, maliarska zručnosť, cit pre kompozíciu.

 

ZUŠ L. Árvaya spravuje aj elekované pracoviská

Na oddelení v súčasnosti pôsobí 9 interných kvalifikovaných učiteľov s vysokoškolským vzdelaním (3 učitelia na čiastočný úväzok). Hlavné pracoviská sú ZUŠ L. Árvaya, Dolný Val 12 (2 ateliéry) a Elokované pracovisko Gaštanová, Gaštanová 8327/56A (6 ateliérov), taktiež Elokované pracovisko ZŠ Martinská (9 skupín). Ponúkame aj rozšírené vyučovanie (RV) pre žiakov, pripravujúcich sa na štúdium na SŠ a VŠ s umeleckým zameraním – ŠTÚDIJNÁ KRESBA, ktorú vyučuje pedagóg Vladimír Stacho, štúdium pre dospelých, ktoré vyučuje Vladimír Stacho a Michaela Krkošková. Každoročne usporadúvame týždňové KRAJINÁRSKE SÚSTREDENIE v termíne talentových skúšok.