Výtvarná činnosť ZUŠ v sebe zahŕňa všetky potrebné disciplíny pre rozvoj talentu žiaka od prípravného ročníka po dospievajúcich a dospelých študentov. Zameriava sa na plošnú tvorbu – kresba, maľba, grafika, ale nevynecháva ani priestorovú tvorbu – objekty, keramika, mozaika a reliéf. Štúdium je osnovou od najjednoduchších spracovaní výtvarnej problematiky po zložité komponovanie plochy a priestoru. Okrem zaužívaných postupov sa maľuje na sklo, textil a experimentuje sa s fotografiou a xeroxom (pop-art). V štúdiu nechýba ani priestorová tvorba, výroba vlastných šperkov a úžitkové umenie.

Požiadavky:

Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov, študentov a dospelých. Na talentové skúšky si uchádzač prinesie domáce práce na nahliadnutie. Posudzovať sa bude farebné cítenie, maliarska zručnosť, cit pre kompozíciu.

 

ZUŠ L. Árvaya spravuje aj elekované pracovisko Gaštanová 8327/56A, Žilina

 

Comments are closed.