ŠTUDIJNÉ ODBORY

Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Žiline ponúka možnosť štúdiu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.