Kontakty a vedenie školy

Vedenie školy:

 Jozef Šalaga, DiS. art. riaditeľ
Mgr. Henrieta Oravcová zástupkyňa riaditeľa v budove na Dolnom vale 12
PaedDr., Mgr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD. zástupkyňa riaditeľa v budove na Radlinského ul. 2 a na VO Gaštanová

Ekonómky:
Ľudmila Janáčiková
Jana Kovačicová

Prevádzka:
Monika Cvachová
Božena Holešová
Ľubica Janíčková
Anna Paprčiaková
Štefan Janíček
Dana Buchová

Adresa:

Základná umelecká škola
Ladislava Árvaya
Dolný val 12, 010 01 Žilina

telefón:
041 / 56 20 748 – kancelária, riaditeľ

0902115899
e-mail: zusarvay@stonline.sk
web: www.zuszilina.sk

Elokované pracovisko Radlinského ul.:
041/ 56 20 557 – kancelária

Elokované pracovisko Gaštanová VO:
041/5652317 – kancelária
0911822771

 

 

 

 

Comments are closed.