KONTAKTY A VEDENIE ŠKOLY


PaedDr. Beáta Vörösová
– riaditeľka školy
Mgr. Mária Malíková – zástupkyňa riaditeľky školy (Budova na Radlinského ul. 2)
Mgr. art. Diana Šinková, MBA – zástupkyňa riaditeľky školy (Budova na Dolnom vale 12)

Ekonómky:
Ľudmila Janáčiková
Jana Kovačicová

Prevádzka:
Zuzana Brezániová
Božena Holešová
Ľubica Janíčková
Štefan Janíček
Dana Buchová
Anna Veveričíková

Základná umelecká škola
Ladislava Árvaya
Dolný val 12, 010 01 Žilina

telefón:
041 / 56 20 748 – kancelária, riaditeľka

0902 115 899
e-mail (pozor zmenená adresa od 28.10.2020) : zusarvay@gmail.com
web: www.zuszilina.sk

Elokované pracovisko Radlinského ul.:
0901 709 185
041/ 56 20 557 – kancelária

Elokované pracovisko Gaštanová VO:
041/5652317 – kancelária
0911 822 771