LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR


Mgr.art Vladimír Mores – 0904 370 629

Zmyslom našej práce nie je vychovávať herecké hviezdy, či hviezdičky, ale samostané tvorivé bytosti. Metódou tvorivej dramatiky sa snažíme prebúdzať v deťoch to najlepšie, čo v nich je, viesť ich k sebauvedomovaniu i k sebavedomiu – k vedomiu svojej vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju vedeli využiť v prospech skupiny, motivovať ich k činnosti, nie manipulovať, povzbudzovať a viesť tvorivú obrazotvornosť, obohacovať ich emocionálny život, pomôcť im cez hru spoznávať svet, rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách , dať im možnosť prežívať konflikty “na nečisto” a hľadať riešenia. Spoločná tvorba posilňuje kolektívne cítenie, prináša radosť, priateľstvá, učí žiakov vzdať sa svojej dominancie v celku.

Požiadavky:

Vek od 7 rokov, osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča: Pri pohovore sa zisťujú z kladné predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné – pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví 2 básne (kratšia a dlhšia) a jednu ľubovoľnú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať širšie dianie knihy, ktorú naposledy prečítalo.