Nezaradené

Deň otvorených dverí

 

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí našej ZUŠ. Kedy? Hneď teraz! Vitajte v našom kráľovstve umenia:

Talentové prijímacie skúšky do všetkých umeleckých odborov ZUŠ L. Árvaya (hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický) sa uskutočnia v dňoch 24. mája – 28. mája 2021.

Elektronická prihláša pre záujemcov o štúdium na ZUŠ L. Árvaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V hlavnej budove (Dolný val 12, 010 01 Žilina) sa vyučuje:

 • Hra na sopránovej zobcovej flaute
 • Hra na priečnej flaute
 • Hra na klarinete
 • Hra na saxofóne
 • Hra na trúbke
 • Hra na pozaune
 • Hra na lesnom rohu
 • Hra na fagote
 • Hra na gitare
 • Hra na cimbale
 • Hra na harfe
 • Hra na bicích nástrojoch
 • Hra na klavíri
 • Hra na akordeóne
 • Spev
 • Výtvarná tvorba
 • Tanec
 • Literárno-dramatický odbor

V budove Radlinského (Radlinského 2, 010 01 Žilina) sa vyučuje:

 • Hra na husliach
 • Hra na violončele
 • Hra na klavíri
 • Hra na keyboarde
 • Hra na organe
 • Spev

Gaštanová (Gaštanová 8327/56A, 010 07 Žilina) sa vyučuje:

 • Výtvarný odbor

Martinská (ZŠ Martinská 3130/20, 010 08 Žilina) sa vyučuje:

 • Výtvarný odbor

Terchová (Školská 154/86, 013 06 Terchová) sa vyučuje:

 • Spev
 • Hra na klavíri
Komentáre vypnuté na Deň otvorených dverí