pozvánka

Zobcová flauta v hudbe baroka 24.06.2021 / Ajna Marosz a Klára Valentovičová

Tento koncert je venovaný jednému z najpopulárnejších hudobných nástrojov baroka a skladbám, ktoré preň boli v tomto období napísané.
Otvorí ho ranobaroková Aria sopra la Bergamasca talianskeho skladateľa Marca Ucceliniho. Jadro koncertu bude patriť tvorbe benátskej superstar vrcholného baroka – Antoniovi Vivaldimu a jeho koncertom pre zobcovú flautu, ktoré sú oslavou virtuozity a svojskej náladovosti.

Zaznejú dva sólové koncerty v kontrastných tóninách C-Dur a c-mol, a koncert pre dve flauty, v ktorom sólistky spoja a zároveň zmerajú svoje sily. V závere zaznie Triová sonáta C-Dur od Georga Philippa Telemanna, ktorá je venovaná ženským mýtickým hrdinkám. Ajna Marosz a Klára Valentovičová sú hráčky na zobcovú flautu, ktoré napriek svojmu nízkemu veku menia povedomie o technických a výrazových možnostiach tohoto nástroja. Sú víťazkami mnohých domácich i zahraničných súťaží, Ajna Marosz sa víťazstvom presadila na súťaži ORDA v Amsterdame a vyhrala i v televíznej show Virtuosos talent show. Sú žiačkami ZUŠ L.Árvaya z triedy Pavla Stillera.

Na koncerte im budú asistovať dvaja pedagógovia tejto ZUŠ, Zuzana Srogončíková Melicharová klávesovým sprievodom a fagotistka Diana Čornaková.
Sprevádzajú : Adventure Strings – Slavomír Glos a Ivo Remenec (husle), Roman Rusnák (viola), Klaudia Remencová (violončelo).

Miesto koncertu: Rosenfeldov palác Žilina

Komentáre vypnuté na Zobcová flauta v hudbe baroka 24.06.2021 / Ajna Marosz a Klára Valentovičová