oznamy

Prerušenie vyučovania

 

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od pondelka 29. 11. 2021 do 9. 1. 2022 mimoriadne prerušuje vyučovanie v základných umeleckých školách.

Na základe uvedeného riaditeľka školy zabezpečuje pre všetkých žiakov dištančnú formu vzdelávania. Pedagógovia školy si dohodnú so žiakmi a zákonnými zástupcami spôsob, priebeh a realizáciu online vyučovania, prípadne ďalšie formy. V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte prosím, riaditeľstvo školy.
Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.
Prajeme pedagógom, rodičom i žiakom veľa síl, zdravia a energie.
Komentáre vypnuté na Prerušenie vyučovania