Nezaradené

Oprava fasády budovy elokovaného pracoviska Radlinského

 

Základná umelecká škola L. Árvaya sa v závere roka 2021 dočkala opravy fasády budovy elokovaného pracoviska na ulici Radlinského 2. Síce projektová dokumentácia bola vyhotovená ešte počas bývalého vedenia mesta i školy, pre nedostatok finančných prostriedkov sa oprava roky odkladala. Opadávajúca omietka i kusy muriva sa už stávali nebezpečnými nielen pre vstup do budovy školy, ale i pre okoloidúcich. Túto priam havarijnú situáciu mesto, ako zriaďovateľ školy, citlivo vnímalo, a preto aj vďaka jeho obrovskému úsiliu a nasadeniu sa podarilo to, čo už málokto očakával. Za vianočný darček deťom, rodičom i širokej verejnosti ďakuje riaditeľka školy, PaedDr. Beáta Vörösová vedeniu mesta i príslušným odborom mestského úradu. Postupne v budove plánujeme i ďalšie skvalitnenie a estetizáciu prostredia. Želáme si, aby sa žiakom i pedagógom vstupovalo do budovy spokojne a s radosťou, aby vzťah k umeniu prechádzal nielen srdcom, ale i zrakom.

Komentáre vypnuté na Oprava fasády budovy elokovaného pracoviska Radlinského