Nezaradené

27. ročník HUSĽOVEJ DIELNE

 

Po dvoch rokoch prestávky naša škola opäť organizovala „Husľovú dielňu“, už 27. ročník obľúbeného workshopu s Prof. Jindřichom Pazderom. Ako garant a lektor podujatia zhodnotil, bol rád, že i napriek náročnému obdobiu, ktoré máme za sebou, deti nestratili záujem o hru na husliach. Poďakoval sa organizátorovi – ZUŠ L. Árvaya, pedagógom za prípravu žiakov a v neposlednom rade predovšetkým účastníkom, ktorí podali skvelé výkony. LAUREÁTKOU sa stala Patrícia Baltazarovič zo ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín. Všetkým blahoželáme a ďakujeme.

Komentáre vypnuté na 27. ročník HUSĽOVEJ DIELNE