Nezaradené

Výchovné koncerty v mestskej knižnici eMKe

 

Žiaci ZUŠ L. Árvaya a ich účinkovanie na dvoch výchovných koncertoch v našej obľúbenej mestskej knižnici eMKe – Mestská knižnica Žilina. Moderátorka koncertu Mgr. Beáta Tamašiová – riaditeľka eMKy, prepojila hudobné vystúpenia žiakov čítaním textov z obľúbených knižiek o hudbe a hudobných nástrojoch. Vďačnými poslucháčmi boli predškoláci z okolitých materských škôlok, ktorých ZUŠ L. Árvaya zároveň pozvala na svoje prijímacie skúšky 30. 05. – 03. 06. 2022 🎶📗😊

 

Komentáre vypnuté na Výchovné koncerty v mestskej knižnici eMKe