Nezaradené

Dnes nás svojou návštevou poctil a potešil pán primátor Peter Fiabáne

 

Dnes nás svojou návštevou poctil a potešil pán primátor Peter Fiabáne, ktorý si pozrel vynovené priestory hlavnej budovy školy na Dolnom vale, navštívil hodiny hudobnej náuky, priznal sa k blízkemu vzťahu k hudbe v podobe štúdia hry na gitare 🎸 v mladšom veku, poďakoval výtvarnému odboru za milý darček 🎁 a so záujmom viedol rozhovor s riaditeľkou školy o zabezpečovaní chodu školy nielen v covidových časoch. Prostredníctvom riaditeľstva školy poďakoval pedagógom za ich trpezlivosť a zanietenie pri výchove mladých talentov, nezabudol všetkým zamestnancom popriať veľa síl a energie do ďalších dní. My ďakujeme za podporu, priazeň a predovšetkým čas, ktorý si na nás našiel pri všetkých svojich povinnostiach a náročnom dennom programe. 😊🎼🎨

Komentáre vypnuté na Dnes nás svojou návštevou poctil a potešil pán primátor Peter Fiabáne