koncert

Zobkáčik v Novej synagóge

 

Srdečne vás pozývame na koncert Zobkáčik v Novej synagóge. Vystúpia na ňom naše šikovné hráčky na zobcovej flaute, Klára a Karolína Valentovičové a Veronika Čahojová, študentky z triedy Pavla Stillera.

Komentáre vypnuté na Zobkáčik v Novej synagóge