oznamy,  pozvánka

Kurz zobcovej flauty

 

Mladým žilinským virtuózom
Kurz zobcovej flauty

Miesto konania: Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný val 12, 010 01 Žilina
Dátum konania kurzu: 7. október 2023

Organizácia podujatia

9:30 hod.             Príchod účastníkov, prezentácia

10:00 hod.           Otvorenie kurzu

10:15 hod.           Hudobná prezentácia žiakov ZUŠ L. Árvaya, práca so žiakmi, analýza a hodnotenie ich výkonov lektormi kurzu (1. časť)

11:15 hod.           Prestávka, občerstvenie

11:30 hod.           Hudobná prezentácia vybraných žiakov ZUŠ L. Árvaya, práca s nimi, analýza a hodnotenie ich výkonov lektormi kurzu (2. časť)

12:30 hod.           Pauza na OBED (organizátor stravu nezabezpečuje)

13:30 hod.           Pokračovanie kurzu – prednáška lektorov pre účastníkov – učiteľov základných umeleckých škôl, diskusia na vybraté témy týkajúce sa interpretácie starej hudby

15:30 hod.           Koncert lektorov – Kataríny Dučai a Gábora Prehoffera

16:00 hod.           Ukončenie kurzu

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 10 Eur

Účastnícky poplatok prosíme zaslať do 5. 10. 2023 na číslo účtu:

IBAN SK25 8330 0000 0027 0246 1644

 

Poznámky:

Prosíme potvrdiť účasť cez ONLINE FORMULÁR

tel. číslo 0903 862 245 (riaditeľka školy), 0948 077 460 (Pavel Stiller)

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na vás!

Komentáre vypnuté na Kurz zobcovej flauty