naše úspechy

OKTÓBROVÉ BEL CANTO 2023

 

Koncom Októbra sa Naše Spevácke oddelenie ZUŠ L.Árvaya zúčastnilo speváckej súťaže OKTÓBROVÉ BEL CANTO 2023 v ZUŠ J.Potočára v Čadci. Uspeli sme vo všetkých pásmach. Ďakujeme za klavírnu spoluprácu Mgr.Karin Hoffmannovej a Mgr.art.Tomášovi Sivčákovi. Žiaci boli z tried Antónie Gráfovej DiS.art. a Márie Hrebeňárovej DiS.art.
Výsledky – hodnotenie SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE OKTÓBROVÉ BEL CANTO ČADCA 2023( 27.10.2023 )
Spevácka trieda – Antónia Gráfová DiS.art.
2.KAT.
Maslíková Terézia STRIEBORNÉ PÁSMO
3.KAT.
Tamašiová Lujza STRIEBORNÉ PÁSMO
Palovová Timea BRONZOVÉ PÁSMO
Labuda Jaromír ZLATÉ PÁSMO
4.KAT.
Váleková Viktória STRIEBORNÉ PÁSMO
Pokorná Agáta BRONZOVÉ PÁSMO
Korepetícia: Mgr.Karin Hoffmannová
Spevácka trieda – Mária Hrebeňárová DiS.art.
2.KAT.
Bariaková Lujza STRIEBORNÉ PÁSMO
Verešová Ema STRIEBORNÉ PÁSMO
3.KAT.
Bohačiak Oliwer STRIEBORNÉ PÁSMO
4.KAT.
Marčišová Jana ZLATÉ PÁSMO 5.KAT.
Maslíková Simona STRIEBORNÉ PÁSMO
Korepetícia: Mgr.art.Tomáš Sivčák
Komentáre vypnuté na OKTÓBROVÉ BEL CANTO 2023