oznamy,  pozvánka

29. HUSĽOVÁ DIELŇA ŽILINA

 

 

29. HUSĽOVÁ DIELŇA ŽILINA
pozvánka a organizačné pokyny

• vyhlasovateľ: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
• lektor a garant Husľovej dielne: DALIBOR KARVAY
• organizátor: ZUŠ LADISLAVA ÁRVAYA ŽILINA
• spolupráca: ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA

29. ročník Husľovej dielne ŽILINA 2023 sa bude konať 8. a 9. februára 2024
pod vedením Dalibora Karvaya,
koncertného majstra viedenských symfonikov
v ZUŠ Ladislava Árvaya a v Dome umenia FATRA

 1.  

  Podmienky: Husľovej dielne sa môžu zúčastniť huslisti do 15 rokov (narodení v danom kalendárnom roku). Na úvodnom – výberovom koncerte účastníci do 10 rokov zahrajú ľubovoľnú prednesovú skladbu v dĺžke trvania max. 6 min. a účastníci nad
  10 rokov v dĺžke trvania 8 min. Hra spamäti je podmienkou. Všetci účastníci budú na zdokonalení svojho interpretačného umenia pracovať formou workshopu s lektorom vo vyhradenom čase (cca 20 – 30 minút). Na záver dostanú účastníci certifikát, laureát je ďalej usmernený štatútom Husľovej dielne. Klavírny sprievod si zabezpečia účastníci sami. Hlavným kritériom pre účasť na Husľovej dielni je nadanie a kvalita hry.

  PRIHLÁŠKA

 2. Uzávierka prihlášok: 26. január 2024
  (v prípade prijatia prihlášky s poradovým číslom 20-ty účastník, aj v skoršom termíne)
  Adresa: ZUŠ L. Árvaya, Dolný val 12, 010 01 Žilina
  tel.: +421 902 115 899
  e mail: zusarvay@gmail.com ● www.zuszilina.sk

  Organizačné pokyny: účastnícky poplatok pre žiakov je 50 €, pre pedagógov, korepetítorov a pozorovateľov je 10 €.
  V účastníckom poplatku pre žiakov, pedagógov a korepetítorov je zahrnuté:
  – vlastná účasť na workshope, možnosť pozorovať prácu s ostatnými účastníkmi,
  – účasť na koncerte v Dome umenia Fatra (viď program ŠKO Žilina),
  – hodnotné ceny pre zúčastnených huslistov
  – občerstvenie
  Laureát získa majstrovský sláčik v hodnote 400€

 3. Sumu za všetkých účastníkov uhraďte poštovou poukážkou typu „H“ na adresu školy. Fotokópiu o zaplatení poplatku zašlite spolu s prihláškou, rozhoduje termín úhrady. V prípade, že počet účastníkov bude naplnený, nebudeme akceptovať ďalšie prihlášky. Cestovné hradí vysielajúca organizácia. V cene poplatku nie je zahrnuté ubytovanie, účastníci si ho zabezpečia sami.
 4. Predbežný program:
  8. 02. Príchod účastníkov, predpokladaný začiatok koncertu žiakov je o 13:00 hod.,
  – po odznení skladieb účastníkov, začiatok workshopu,
  – 19:00 hod. – koncert v Dome umenia Fatra
  9. 02. Workshop – celý deň, obedňajšia prestávka, po ukončení – vyhlásenie laureáta 29. ročníka Husľovej dielne, ukončenie Husľovej dielne.Tešíme sa na Vás v Žiline
 5. Organizačný výbor 29. ročníka Husľovej dielne Žilina 2024
Komentáre vypnuté na 29. HUSĽOVÁ DIELŇA ŽILINA