Hudobná náuka – 1./s. ročník

 

1/s. roč. – Dominantný kvintakord a dominantný septakord

1/s. roč. – Téma Skladatelia opier 3, Giuseppe Verdi

1/s. roč. – Téma Skladatelia opier 2

1/s. roč. – Téma Skladatelia opier

1/s. roč. – Téma Zložky starvekej a dnešnej hudby

1/s. roč. – Téma OPERA

1/s. roč. – Téma PRAVEK, STREDOVEK