Hudobná náuka – 3. ročník

 

3. roč. – INTERVALY

3. roč. – POSUVKY

3. roč. – KOMORNÁ HUDBA

3. roč. – Rozdelenie hlasov, spevácke zbory

3. roč. – TÓNINA, STUPNICA, PREDZNAMENANIE

3. roč. – KOLEDY

3.roč., molová stupnica prirodzená, harmonická, melodická

3. ročník – posuvky

3. roč. – pracovný list