Hudobná náuka – 3./s. ročník

 

3/s. ročník – Periodizácia dejín hudby, barok

3/s. ročník – Periodizácia dejín hudby, renesancia

3/s. ročník – Stredovek

3/s. ročník – Periodizácia dejín hudby

3/s. ročník – Filmová hudba

3/s. ročník – Koncertné a operné pódiá na Slovensku

3/s. ročník – Svetové koncertné a operné pódiá

3/s. ročník – Neofolklorizmus – 20. storočie, B.Bartók

Youtube videá k prezentácií:

3/s. ročník – Carl Orf a 20. storočie

Youtube videá k prezentácií:

 

3/s. ročník – Neoklasicizmus

3/s. roč – pracovný list

Youtube linky spomenuté v prezentácií: