VÝSLEDKY ŽIAKOV NA SÚŤAŽIACH

 

Celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 
Laura Surňáková, Mária Kocifajová – 1. miesto (ZLATÁ KLAPKA) – kategória spravodajský príspevok (pedagóg Mgr. art. Diana Čornaková, MBA)

Medzinárodná súťaž VI ODIN INTERNATIONAL MUSIC ONLINE COMPETITION 2021
Karolína Valentovičová – Hra na zobcovej flaute, 1. miesto (pedagóg Pavol Stiller)
Ajna Marosz – Hra na zobcovej flaute, 1.miesto (pedagóg Pavol Stiller)

Medzinárodná výtvarná súťaž ROLAN (V4)
Karin Kompaníková – 1. miesto za Slovenskú republiku (pedagóg PhDr. Katarína Haasová)

Medzinárodná súťaž Virtuosos v4+ 2021

Ajna Marosz – Hra na zobcovej flaute,  1. miesto za Slovenskú republiku (pedagóg Pavol Stiller)

International Moscow Music Competition
Karolína Valentovičová – Hra na zobcovej flaute, 2. miesto (pedagóg Pavol Stiller)
Ajna Marosz – Hra na zobcovej flaute, 1.miesto (pedagóg Pavol Stiller)

Lams Matera Internation Compatition (Italy)
Ajna Marosz – Hra na zobcovej flaute, 1.miesto, laureát v hre na drevené dychové nástroje (pedagóg Pavol Stiller)

Čarovná flauta 2020
Lujza Kyšková – Hra na drevených dychových nástrojoch – 5A. kategória – 1. miesto (pedagóg PaedDr. Beáta Vörösová)
Karolína Valentovičová – Hra na zobcovej flaute, 1. kategória – 2. miesto (pedagóg Pavol Stiller)
Klára Valentovičová – Hra na zobcovej flaute, 3. kategória – 1. miesto (pedagóg Pavol Stiller)
Mária Elisabeth Berki – Hra na zobcovej flaute, 4. kategória – 2. miesto (pedagóg Pavol Stiller)
Veronika Čahojová – Hra na zobcovej flaute, 5A. kategória – 2. miesto (pedagóg Pavol Stiller)
Ajna Marosz – Hra na zobcovej flaute, 5B. kategória – 1. miesto, laureát (pedagóg Pavol Stiller)

Rajecká hudobná jar 2020
Michal Kocifaj1. miesto: Hlavná cena za najlepšiu interpretáciu diela slov. autora ( pedagóg Mgr. art. Anna Kocifajová)
Michal KocifajZvláštna cena poroty pre sláčikové nástroje ( pedagóg Mgr. art. Anna Kocifajová)
Natália Žeriavová2. miesto: Cena HC v Bratislave za objavnú dramaturgiu (pedagóg Ján Praženica)
Andrea Holá3. miesto: Cena mesta Rajec za originálny prejav interpreta (pedagóg Radovan Varga, DiS. art)
Husľové trio2. miesto: Cena HC v Bratislave za objavnú dramaturgiu (pedagóg Radovan Varga, DiS. art)
Alena Bálintová, Anna Mária MartinkováČestné uznanie (pedagógMgr. art. Diana Čornaková, Bc. Ivana Mikundová, DiS.art)

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ za školský rok 2017/2018

 

 

 

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ za školský rok 2016/2017