VÝSLEDKY ŽIAKOV NA SÚŤAŽIACH  2017/2018


Hviezdoslavov Kubín, Krajské kolo celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese a prózy, Martin 2. 5. 2018

Nela Molnárová – 2. miesto s odporúčaním postupu do celoštátneho kola (II. kategória)

pedagóg: Mgr. art. Petra Štorcelová

 

Výsledky z celoslovenskej súťaže P. Dvorského v speve, 10.5.2018, Košice

Mária Tichá – zlaté pásmo (1. kategória)
ped.: A. Mornárová, DiS. art

Jana Marčišová – strieborné pásmo (1. kategória)
ped.: M. Hrebeňárová, DiS. art

Samuel Chromia – zlaté pásmo (2. kategória)
ped.: A. Orolínová, Dis. art

Simona Maslíková – strieborné pásmo (2. kategória)
ped.: M. Hrebeňárová, DiS. art.

Jana Balíková – strieborné pásmo (2. kategória)
ped.: A. Mornárová, DiS. art.

Ema Tabaková – zlaté pásmo (3. kategória)
ped.: A. Orolínová, Dis. art.

 

Zahrajže nám píšťalôčka, X. roč. celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty, 11. 5. 2018 Nové Zámky

Klára Valentovičová – 1. miesto/zlaté pásmo (kategória A)
Ajna Marosz – 1. miesto/zlaté pásmo (kategória B)
Lucia Ševčíková – zlaté pásmo (kategória B)
Eliška Štefancová– strieborné pásmo (kategória B)

Pavla Kyselicová, Lucia Ševčíková, Šárka Štefancová, Eliška Štefancová, Ajna Marosz – 1. miesto/zlaté pásmo (kategória D, komorné súbory)

Čestné uznanie žiakom, pedagógovi a p.Mgr. Vaňoučkovi za korepetície

Pedagóg: Pavel Stiller, DiS. ar

 

Umenie v pohybe, 12. 5. 2018 v Žiline

kategória skupina 12-14 rokov
strieborné pásmo – choreografia Váhy osudu/ZUŠ L. Árvaya/

kategória malá choreografia 12-14 rokov
bronzové pásmo – choreografia Náhodné stretnutie/ZUŠ L. Árvaya

kategória skupi na 15-17 rokov
bronzové pásmo – choreografia Vnútorný boj/ZUŠ L. Árvaya/

kategória sólo 12-14 rokov
strieborné pásmo – choreografia Správa do neba Klaudia Schneiderová

pedagóg: Daniela Strýčková, DiS. art.

 

Mezinárodná detská výtvarná výstava Lidice (CZ)

Kolektivná práce „Freestyle Swimming Competition“ – čestné uznanie

Žiaci audiovizuálnej tvorby (animácia, kamera, zvuk, strih): Róbert Daniel Kašša, Matej Kapitulčin, Sofia Kaššová, Jakub Kapitulčin
Pedagóg: BA. Diana Čornaková, MBA

Žiaci výtvarného oddelenia (papierové bábky): Tamara Birnerová, Janka Muchová, Šimon Minich, Slavomír Kopera
Pedagóg: Mgr. Stanislava Marettová

 

Celoslovenská súťaž v hre na viole, violončele, kontrabase, Talenty pre Slovensko, Dolný Kubín, 3. máj 2018

Michal Kocifaj – platinové pásmo (I. kategória)
Pedagóg: Mgr.art. Anna Kocifajová

Mgr.art. Anna Kocifajová – cena pedagóga

 

17. ročník súťaže mladých spevákov , Vrútky 2018, 2. máj 2018

Jana Marčišová – zlaté pásmo (I. kategória)
ped.: Mária Hrebeňárová, DiS. art

Sofia Srogončíková – strieborné pásmo (I. kategória)
ped.: Anastázia Orolínová, DiS. art.

Simona Maslíková – strieborné pásmo (II. kategória)
ped.: Mária Hrebeňárová, DiS. art

Michaela Holá – strieborné pásmo (III. kategória)
ped.: Anastázia Orolínová, DiS. art.

Michael Gabriel Muška – strieborné pásmo (V. kategória)
ped.: Eva Višňovská

 

3. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ, Banskoštiavnické kladivká, ZUŠ v Banskej Štiavnici, 2.- 3. máj 2018

Petra Okonová – strieborné pásmo (I. kategória, sólová hra)
pedagóg: Mgr. et Mgr. Gašparíková-Hýrošová PhD.

Diana Androvičová – strieborné pásmo (II. kategória, sólová hra)
pedagóg:  Mgr. Monika Dudášová

Ajna Marosz – strieborné pásmo (II. kategória, sólová hra)
pedagóg: Mgr. et Mgr. Gašparíková-Hýrošová PhD.

Rebecca Hoffmannová – strieborné pásmo (II. kategória, sólová hra)
pedagóg: Mgr. Karin Hoffmannová

Matúš Buček – bronzové pásmo (III. kategória, sólová hra)
pedagóg: Mgr. et Mgr. Gašparíková-Hýrošová PhD.

Michaela Holá – strieborné pásmo (IV. kategória, sólová hra)
pedagóg: Mgr. Mária Malíková

Kristína Gašperová – strieborné pásmo (V. kategória, sólová hra)
pedagóg: Mgr. et Mgr. Gašparíková-Hýrošová PhD.

Ajna Marosz, Matúš Buček – zlaté pásmo a celkový víťaz štvorručnej hry
pedagóg: Mgr. et Mgr. Gašparíková-Hýrošová PhD.

Rebecca Hoffmannová, Eva Rovňaníková – bronzové pásmo (II. kategória, štvorručná hra)
Pedagóg: Mgr. Karin Hoffmannová, Terézia Konevičová, DiS. art.

 

Detský hudobný festival J. Cikkera v Banskej Bystrici, 27.- 28. 4. 2018
Martina Šupejová – 3. miesto (IV. kategória)
pedagóg: Ján praženica

 

Výsledky zo speváckej súťaže Pink Song v sólovom, klasickom a populárnom speve, Zvolen 27. 4. 2018

Mária Tichá – zlaté pásmo (IA. kategória)
pedagóg: Anna Mornárová, DiS. art.

Jana Marčišová – zlaté pásmo (IA. kategória)
pedagóg: Mária Hrebeňárová, DiS. art.

Samuel Baláž – zlaté pásmo (2A. kategória)
pedagóg: Anastázia Orolínová, DiS. art.

Simona Maslíková – zlaté pásmo (2A. kategória)
pedagóg: Mária Hrebeňárová, DiS. art.

Jana Balíková – zlaté pásmo (2A. kategória)
pedagóg: Anna Mornárová, DiS. art.

Ema Tabaková – strieborné pásmo (3A. kategória)
pedagóg: Anastázia Orolínová, DiS. art.

Gabriela Zachvejová – strieborné pásmo (4A. kategória)
pedagóg: Anna Mornárová, DiS. art.

 

Výsledky z 1. ročníka celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky „Hviezdy hrajú srdcom“
Ružomberok, 26. 4. 2018

Ajna Marosz – zlaté pásmo (III. kategória)
Matúš Buček – strieborné pásmo (IV. kategória)
Kristína Gašperová – zlaté pásmo + Diplom víťaza (VI. kategória)

pedagóg: Mgr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD.

 

Výsledky z 9. ročníka interpretačnej klavírnej súťaže Hudobná Biela Orava
25. 4. 2018 –ZUŠ Ignáca Kolčáka Námest

Ajna Marosz – 1. miesto + Cena za interpretáciu skladby Príhovor matky (II. kategória)
pedagóg: Mgr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD.

Michaela Holá – 1. miesto (V. kategória)
pedagóg: Mgr. Mária Malíková

Nataša Berešíková – 2. miesto (V. kategória)
pedagóg: Mgr. Zuzana Patrnčiaková

Kristína Gašperová – 1. miesto (VI. kategória)
pedagóg: Mgr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD.

 

Scénický tanec 2018, VIII. ročník, 20. apríl 2018 Kysucké Nové Mesto

Váhy osudu (skupina) – 1. miesto
Vnútorný boj (skupina) – 1. miesto
Kto som? (sólo) – 1. miesto
Správa do neba (sólo) – 1. miesto
Náhodné stretnutie (malá choreografia) – 2. miesto

pedagóg: Daniela Strýčková, DiS. art.

 

Spevácka súťaž Rudolfa Petráka, 19. apríl 2018

Marek Dikoš – 1. miesto (IA. kategória)
pedagóg: Mgr. Anna Dávidíková

Mária Tichá – 3. miesto (IA. kategória)
pedagóg: Anna Mornárová, DiS. art.

Samuel Chromiak – čestné uznanie (IB. kategória)
pedagóg: Anastázia Orolínová, DiS. art.

 

Celoslovenský gitarový festival Giraltovce, 13. apríla 2018

Sofia Bartákyová – 1. miesto (III. kategória )
pedagóg: PaedDr. Olga Labantová

 

Výsledky z 23. ročníka Regionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri, 12. apríla 201

Rebecca Hoffmannová – Eva Rovňaníková (zlaté pásmo)
pedagóg: Mgr. Karin Hoffmannová

 

Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov, 9. 4. 2018 Kysucké Nové Mesto

Daniel Vdovičík – strieborné pásmo (4. kategória)
Marek Kmetík – strieborné pásmo (5. kategória)
Martina Šupejová – strieborné pásmo (5. kategória)
pedagóg: Ján Praženica

 

Žitnoostrovské pastelky – medzinárodná výtvarná súťaž

Anna Seo – ocenená práca
pedagóg: Mgr. Stanislava Marettová

 

Akordeónový festival v rytme rôznych hudobných žánrov – 9. 4. 2018 Kysucké Nové Mesto

Daniel Vdovičík – strieborné pásmo (4. kategória)
Marek Kmetík – strieborné pásmo (4. kategória)
Martina Šupejová – strieborné pásmo (5. kategória)
pedagóg: Ján Praženica

 

Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici – celoslovenská výtvarná súťaž

Lívia Krížová – 1. miesto (2. kategória)
Timea Nika Čibenková – 1. miesto (3. kategória)
pedagóg: Mgr. Stanislava Marettová

 

Detská divadelná Žilina
Regionálna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, divadla dospelých hrajúcich pre deti a divadla mladých, Žilina dňa 27. 3. 2018

Bodky – strieborné pásmo
pedagóg: Mgr. art. Petra Štorcelová

Veľké kocky s hrou Ardéla alebo Sedmikráska – strieborné pásmo
Malé kocky s hrou Duet – strieborné pásmo
pedagóg: Mgr. art. Vladimír Mores

 

Čaro našej prírody – celoslovenská výtvarná súťaž

Kategória ZUŠ ocenená práca: Kristína Čižmáriková
pedagóg: Mgr. Stanislava Marettová

 

Celoslovenská súťaž Mladý violončelista Slovenska 2018, Kežmarok 23. – 24. marec

Michal Kocifaj – 1. miesto (2. kategória)
Magdaléna Žofia Boturová – 3.miesto (3. kategória)
Matej Janík – 3. miesto (4. kategória)
pedagóg: Mgr. art. Anna Kocifajová
korepetície: Mgr. Mária Malíková

 

Spevácka súťaž „Vokálna jar“ KNM 21. Marec 2018

Mária Tichá – strieborné pásmo (I. kategória)
Jana Balíková
– bronzové pásmo (II. kategória)
Mária Tichá, Jana Balíková – Cena za najpresvedčivejší výkon (komorný spev)
pedagóg: Anna Mornárová, DiS. art.

Samuel Chromiak – zlaté pásmo (II. kategória)
Samuel Baláž – strieborné pásmo (II. kategória)
Ema Tabaková – strieborné pásmo (III. kategória)
Samuel Chromiak, Samuel Baláž – Cena za precízny muzikálny prejav (komorný spev)
pedagóg: Anastázia Orolínová, DiS. art.

Nina Koprdová – zlaté pásmo (II. kategória)
Nina Molnárová – zlaté pásmo (II. kategória)
Júlia Moresová – strieborné pásmo (III. kategória)
pedagóg: Eva Višňovská, DiS. art.

Simona Maslíková – zlaté pásmo (II. kategória)
pedagóg: Mária Hrebeňárová, DiS. art.

Vivien Čonková – strieborné pásmo (II. kategória)
pedagóg: Mgr. Kája Smrekovská
Korepetície: Mgr. Monika Dudášová, Mgr. Karin Hoffmannová, Ing. Jelena Holá

 

Hviezdoslavov Kubín 2018 v Žiline, 27.-28. február a 1. marca

Nela Molnárová – 1. miesto (próza)
pedagóg: Mgr. art. Petra Štorcelová

 

24. ročník regionálnej klavírnej súťaže, 2018 – ZUŠ Martin

Nataša Berešíková – 2. miesto (V. kategória)
pedagóg: Mgr. Zuzana Patrnčiaková

Michaela Holá – 2. miesto (V. kategória)
pedagóg: Mgr. Mária Malíková

Kristína Gašperová – 1. miesto (VI. kategória)
pedagóg: Mgr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD

Matúš Kianička – 1. miesto (VI. kategória)
pedagóg: Marta Hatiarová

 

Vesmír očami detí – krajská výtvarná súťaž
ocenené práce Kristína Mikulová, Mária Kocifajová, Petra Tvrdá
pedagóg: Mgr. Stanislava Marettová

 

21. ročník súťažnej vokálnej prehliadky ZUŠ, Prievidza, 15. február 2018

Mária Tichá  – strieborné pásmo (A kategória)
Jana Balíková – bronzové pásmo (B kategória)
Gabriela Zachvejová – bronzové pásmo (C kategória)
Martina Zimenová – bronzové pásmo (C kategória)
pedagóg: A. Mornárová, DiS.art

Simona Maslíková
– strieborné pásmo (B. kategória)
pedagóg: M. Hrebeňárová, DiS. art.

Terézia Kardošová – bronzové pásmo (C kategória)
pedagóg: Mgr. K. Smrekovská

Andrea Holá – bronzové pásmo (C kategória)
pedagóg: A. Orolínová, DiS. art.

 

Dary zeme – mestská výtvarná súťaž
ocenená práce:
Jaroslav Odrobiňák
pedagóg: Mgr. Mgr. Katarína Haasová
Monika Sobolová
Terézia Bieliková
pedagóg: Mgr. Stanislava Marettová

 

Celoslovenská gitarová súťaž, Prievidza 29. 11. 2017

Simona Zajacová – strieborné pásmo (kategória A2)
Tomáš Filip – strieborné pásmo (kategória B1)
pedagóg: Dis. art. Alena Železňáková

Simona Tomaščíková – 3. miesto  (kategória A1)
Mária Kocifajová –  2. miesto (kategória B1)
pedagóg: PaedDr. Olga Labantová

 

Čarovná flauta 2017, 16. ročník celoslovenskej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch

Ajna Marosz1. miesto (Hra na zobcovej flaute, 3. kategória)
Terézia Kaprálová2 miesto (Hra na drevených dychových nástrojoch, 2. kategória)
Eliška Štefancová3. miesto (Hra na zobcovej flaute, 4. kategória)
Lucia Ševčíková3. miesto (Hra na zobcovej flaute, 5A. kategória)
pedagóg:  Pavel Stiller
korepetície: Mgr. art. Jana Fajerová

 

Detská rozprávková Žilina 2017 – 10. ročník celoslovenskej literárnej súťaž

Adéla Vajdová – 2. miesto (I. kategória)
Rebeka Račková – Cena primátora (II. kategória)
pedagóg: Mgr. art. Petra Štorcelová

 

 

 

 

Comments are closed.