pozvánka

Talentové skúšky

 

Vážení rodičia,

talentové skúšky sa budú konať v dvoch termínoch:

22. 6. – 26. 6. 2020 (1. termín) od 13:00 hod. – 17: 00 hod.
24. 8. – 28. 8. 2020 (2. termín) od 8:00 hod. – 13:00 hod.

Poradie uchádzačov nie je vopred určené.

Požiadavky:

Hudobný  odbor:
Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne, najlepšie ľudové a charakterovo odlišné. Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Literárno-dramatický odbor:
Osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča: pri pohovore sa zisťujú kladné predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné – pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví 2 básne (kratšia a dlhšia) a jednu ľubovoľnú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať širšie dianie knihy, ktorú naposledy prečítalo.

Tanečný odbor:
Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné‚ cítenie, pohybová aj verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor (dres, cvičky).

Výtvarný odbor:
Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov, študentov a dospelých. Na talentové skúšky si uchádzač prinesie domáce práce na nahliadnutie. Posudzovať sa bude farebné cítenie, maliarska zručnosť, cit pre kompozíciu.

Komentáre vypnuté na Talentové skúšky