Nezaradené

PRERUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA

 

Vážení rodičia, žiaci,

rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. 10. 2020 sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole. Dnešným dňom sa predmety vo výtvarnom odbore (VO), literárno-dramatickom odbore (LDO), tanečnom odbore (TO) a predmety skupinovej povahy v hudobnom odbore (HO) – hudobná náuka, zborový spev, orchester ap. budú vyučovať DIŠTANČNE.

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo školy

Komentáre vypnuté na PRERUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA