naše úspechy

Škultétyho rečnovačky

 

Žiačky literárno-dramatického odboru, Adriána Tichá a Júlia Moresová, sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Škultétyho rečňovanky vo vlastnej literárnej tvorbe. Vyhodnotenie 30. ročníka súťaže sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš 15. októbra 2021. Žiačka Adriána Tichá sa umiestnila na 2. mieste v II. vekovej kategórii v tvorbe poézie. V III. vekovej kategórii sa na 3. mieste umiestnila Júlia Moresová. Obe žiačky si odniesli diplom a vecné ceny. Gratulujeme! ?

Komentáre vypnuté na Škultétyho rečnovačky