naše úspechy,  Nezaradené

Talentové skúšky na šk. rok 2023/2024

 

Vážení rodičia,

talentové skúšky sa budú konať v termíne:

29. 5. – 2. 6. 2023  od 13:00 hod. – 17: 00 hod.
Poradie uchádzačov nie je vopred určené.

Požiadavky:

Hudobný  odbor:
Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne, najlepšie ľudové a charakterovo odlišné. Vie zopakovať jednoduchý rytmus, zaspievať (zaintonovať) počuté tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Literárno-dramatický odbor:
Osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča: pri pohovore sa zisťujú predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné – pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví 2 básne (kratšia a dlhšia) a jednu ľubovoľnú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať širšie dianie knihy, ktorú naposledy prečítalo.

Tanečný odbor:
Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné‚ cítenie, pohybová aj verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor (dres, cvičky).

Výtvarný odbor:
Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov, študentov a dospelých. Na talentové skúšky si uchádzač prinesie domáce práce na nahliadnutie. Posudzovať sa bude farebné cítenie, maliarska zručnosť, cit pre kompozíciu.

Elektronická prihláša pre záujemcov o štúdium na ZUŠ L. Árvaya.
Prosíme vyplniť najneskôr v termíne konania prijímacích skúšok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hlavnej budove (Dolný Val 12, 010 01 Žilina) sa vyučuje:

 • Hra na sopránovej zobcovej flaute
 • Hra na priečnej flaute
 • Hra na klarinete
 • Hra na saxofóne
 • Hra na trúbke
 • Hra na pozaune
 • Hra na lesnom rohu
 • Hra na fagote
 • Hra na gitare
 • Hra na cimbale
 • Hra na harfe
 • Hra na bicích nástrojoch
 • hra na klavíri
 • Hra na akordeóne
 • Spev
 • Výtvarná tvorba
 • Tanec
 • Literárno-dramatický odbor

V budove Radlinského (Radlinského 2, 010 01 Žilina) sa vyučuje:

 • Hra na husliach
 • Hra na violončele
 • Hra na klavíri
 • Hra na keyboarde
 • Hra na organe
 • Spev

Gaštanová (Gaštanová 8327/56A, 010 07 Žilina) sa vyučuje:

 • Výtvarný odbor

Martinská (ZŠ Martinská 3130/20, 010 08 Žilina) sa vyučuje:

 • Výtvarný odbor

Terchová (Školská 154/86, 013 06 Terchová) sa vyučuje:

 • Spev
 • Hra na klavíri

 

Komentáre vypnuté na Talentové skúšky na šk. rok 2023/2024