naše úspechy,  oznamy

Akordeónový festival Giraltovce 2023

 

V Giraltovciach sa dňa 28. apríla 2023 konal Akordeónový festival, ktorého sa zúčastnilo 21 Základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Spolu 40 súťažiacich bolo rozdelených v šiestich súťažných kategóriách podľa veku. Predsedom poroty bol prof. Boris Lenko, ArtD., ktorý vyučuje na VŠMU v Bratislave. Odborná porota sa ďalej skladala z ďalších dvoch skvelých akordeónistov vyučujúcich na konzervatóriu – Mgr. Ihor Vlakh (Konzervatórium Banská Bystrica) a Mgr. art. Jozef Demjan (Konzervatórium Košice).

V Giraltovciach nás všetci vítali s otvorenou náručou už pri prezentácii súťažiacich. Na slávnostnom otvorení súťaže vystúpil na úvod aj školský akordeónový orchester so skladbami: Anatoliy Grigorevich Novikov – Smuglyanka a Bohuslav Černohorský – Fuga a-moll. Súťaž prebiehala v novootvorenej koncertnej sále podľa presného harmonogramu.

Z našej Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya sa tejto súťaže zúčastnila v I. kategórii žiačka Natália Kulíšková. Napriek veľkej konkurencii Natálka perfektne odohrala svoj súťažný program, a tak sa stala víťazkou celej svojej kategórie. Za vysoko profesionálnu prípravu žiaka získala diplom aj jej vyučujúca Mgr. Lenka Michlíková.

Mgr. Lenka Michlíková

 

 

 

 

Komentáre vypnuté na Akordeónový festival Giraltovce 2023