koncert,  pozvánka

KONCERT V NOVEJ SYNAGÓGE – Nech múzy nemlčia

 

V predveľkonočnom pôste zaznejú pod kupolou Novej synagógy skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha aj spevácky a poslucháčsky príťažlivý kánon Dona Nobis Pacem, ktorý vám prinesie pokoj. Hudobnej verejnosti aj svojim blízkym sa predstavia detský spevácky zbor Árvayček pod dirigentským vedením Antónie Gráfovej, sláčikový orchester ZUŠ L. Árvaya s dirigentom Radovanom Vargom a ďalší malí a väčší hudobníci. Poistite si miesta, ani Synagóga nie je nafukovacia.
Na Základnej umeleckej škole Ladislava Árvaya môžete študovať hudbu, tanec, dramatické umenie aj výtvarný odbor (ktorý sa postaral o ilustráciu ku koncertu).
Komentáre vypnuté na KONCERT V NOVEJ SYNAGÓGE – Nech múzy nemlčia