oznamy

ZRŠ príspevok

 

Vážení rodičia,

v decembri 2023 na plenárnom zasadnutí ZRŠ bol prítomnými rodičmi odsúhlasený tzv. „ZRŠ“ príspevok na dieťa v takej istej výške ako minulý rok (individuálna forma 15€, skupinová forma 10€). Podrobné informácie o tom, čo všetko sa z neho uhrádza sú komunikované každý rok formou Správy o hospodárení, s ktorou sú rodičia na zasadnutí oboznámení.

Platby

Individuálna forma (IF) = Hudobný odbor,

Skupinová forma (SF) = Výtvarný odbor, Literárno-dramatický odbor, Tanečný odbor

  1. príklad – v škole študuje 1 dieťa IF aj SF PLATBA = 15€
  2. príklad – v škole študujú súrodenci 1 IF, 1 IF

PLATBA – 15€ a 10€

  1. príklad – v škole študujú súrodenci 1SF, 1 SF

PLATBA – 10€, 10€.

  1. príklad – v škole študujú súrodenci 1IF, 1 IF, 1SF aj IF, 1SF

Platba – 15€, 10€, 10€, 10€.

Prosíme o zaslanie finančného príspevku do 30. 4. 2024 na číslo účtu: SK 25 8330 0000 0027 0246 1644. 
Dôležité: Do poznámky uveďte mená a priezviská detí.
Mgr. Beáta Tamašiová, predsedníčka OZ „Umenie deťom“ a riaditeľstvo školy

Ďakujeme.

 

 

Komentáre vypnuté na ZRŠ príspevok