naše úspechy

Katka a Žanetka strieborné na Schneiderovej Trnave

 

V dňoch 18. a 19. apríla sa v Trnave uskutočnil už 23. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ za účasti garanta súťaže hudobného skladateľa MgA. Stanislava Hochela. V sólovej hre na klavíri v druhej kategórii získala strieborné pásmo Katarína Rumpelová z triedy Mgr. Márie Malíkovej a v sólovej hre na husliach v tretej kategórii získala strieborné pásmo Žaneta Malinová z triedy Gabriely Keblúškovej, DiS. art., klavírna spolupráca Mgr. Katarína Záborská.
GRATULUJEME!
Komentáre vypnuté na Katka a Žanetka strieborné na Schneiderovej Trnave