Hudobná náuka – 2. ročník

Drevené dychové nástroje

Stupnica e-mol

 

2. ročník – Ľudský hlas

2. ročník – Elektrické hudobné nástroje

2. ročník – Bicie nástroje

2. ročník – Dychové nástroje

2. ročník – Rozdelenie hudobných nástojov

2. ročník – Strunové hudobná nástroje

 

Videá pre 2. ročník vznikajú v spolupráci s Konzervatóriom Žilina, ktorého žiaci u nás navštevujú hodiny  hudobnej náuky.  V tejto dobe v rámci pedagogickej praxe  získavajú skúseností pri navrhovaní a tvorbe edukačných videí.

2. roč. – pracovný list