Hudobná náuka – 4. ročník

 

4. ročník – Melodické ozdoby

4. ročník – Farba

4. ročník – Výrazové prostriedky v hudbe

Youtube videá k prezentácií:

 

4. roč. – pracovný list