Hudobná náuka – 4. ročník

4. ročník – Opakovanie

4. ročník – Enharmonické tóny

4. ročník – Hudba a spoločnosť

4. ročník – Hudobné pojmy

4. ročník – Transpozícia

4. ročník – Melodické ozdoby

4. ročník – Farba

4. ročník – Výrazové prostriedky v hudbe

Youtube videá k prezentácií:

 

4. roč. – pracovný list