KONCERTY A AKCIE ŠKOLY – JANUÁR 2018/FEBRUÁR 2018

VEREJNÝ SPOLOČNÝ KONCERT žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

31. január 2018

17:30 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!

 

VEREJNÝ KONCERT SPEVÁCKEHO ODDELENIA žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

7. február 2018

17:30 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!

 

VEREJNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ODDELENIA žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

13. február 2018

17:00 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!

 

VEREJNÝ SPOLOČNÝ  KONCERT žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

28. február 2018

17:30 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!

 

 

 

 

 

Comments are closed.