KONCERTY A AKCIE ŠKOLY – OKTÓBER/NOVEMBER 2017

 

VEREJNÝ KONCERT SPEVÁCKEHO ODDELENIA žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

8. november 2017

17:30 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!


VEREJNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ODDELENIA žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

14. november 2017

17:30 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!


VEREJNÝ KONCERT KLAVÍRNEHO ODDELENIA žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

15. november 2017

17:00 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!


VEREJNÝ KONCERT STRUNOVÉHO ODDELENIA žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

20. november 2017

17:30 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!


VEREJNÝ KONCERT SLÁČIKOVÉHO ODDELENIA žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

22. november 2017

17:30 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!


VEREJNÝ KONCERT KEYBOARDOV ODDELENIA žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

27. november 2017

17:00 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!


VEREJNÝ SPOLOČNÝ  KONCERT žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

29. november 2017

17:30 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!


Comments are closed.