KONCERTY A AKCIE ŠKOLY – JÚN 2018/APRÍL 2018

VEREJNÝ KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY žiakov ZUŠ L. Árvaya v Žiline

13. jún 2018

17:30 hod.
koncertná sála

Srdečne Vás pozývame!

 

 

Comments are closed.