Nezaradené

Kontakty na inštitúcie pomoci

 

Linka dôvery Nezábudka
0800 800 566

Prevádzkuje ju Liga za duševné zdravie, psychologičky a psychológovia na nej radia ľuďom s psychickými ťažkosťami. Funguje nonstop, je bezplatná, anonymná.
Linka detskej istoty
116 111 Linka, kam môžu volať deti. Na stránke nájdete informácie o tom, ako o epidémii hovoriť s deťmi, jej poradkyne zozbierali 100 tipov, ako sa doma s deťmi zabaviť

Linka detskej dôvery
0907 401 749 (14:00 – 20:00)
055 234 72 72 (14:00 – 20:00)
odkazy@linkadeti.sk Poradňa pre deti a dospievajúcich. Dá sa s nimi spojiť aj cez chat, email alebo cez Skype.

Linka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
0800 864 833 (9.00 – 18.00)
koronavirus@vudpap.sk (nonstop)
Odborníci na linke radia, ako súčasnú situáciu vysvetliť zdravým deťom, ale aj tým so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či zdravotným znevýhodnením. Radia tiež v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú zásah mediátora.

Rodičovská linka podpory
0800 242 333 (14:00 – 17:00)
Mesto Bratislava zriadilo v čase epidémie linku pre rodičov, ktorí sa doma ocitli s deťmi v povinnej domácej karanténe. Psychologičky a dobrovoľníčky volajúcim poradia, ako nastaviť denný režim pre rodinu, ako sa doma s dieťaťom učiť či hovoriť o epidémii.

Linka nádeje
0556441155
Je určená najmä pre krízové situácie a rodinné problémy.

Online poradňa IPčko
poradna@ipcko.sk
Poradňa pomáha len cez chat a email. A to od 7.00 do 24.00.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
800 212 212

Bezplatná nonstop linka pre všetkých, ktorí žijú v násilnom vzťahu alebo sa chcú poradiť, ako pomôcť.
OZ Žena v tiesni
0907 346 374
0911 346 374
(7.00 – 19.00)
Rady pre ženy zažívajúce násilie, napríklad ako si poradiť v čase domácej izolácie alebo ako si zostaviť plán úteku.

Krízová linka Aliancie žien Slovenska
0903 519 550
Poskytuje pomoc obetiam násilia.

Komentáre vypnuté na Kontakty na inštitúcie pomoci