Nezaradené

Prihlášky na školský rok 2020/2021

 

Vážení rodičia a žiaci,

prihlášky do ZUŠ L. Árvaya na školský rok 2020/2021 môžete posielať elektronicky alebo poštou na adresu školy od 4. 5. 2020 do 29. 5. 2020.

E-mail na prijímanie prihlášok: zuszilina@gmail.com
Adresa školy pre prihlášky poštou: Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný val 12, 010 01 Žilina

Prihlášky pre konkrétne študijné odbory ZUŠ:
HUDOBNÝ ODBOR (HO)
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR (LDO)
TANEČNÝ ODBOR (TO)
VÝTVARNÝ ODBOR – budova DOLNÝ VAL
VÝTVARNÝ ODBOR – Elokované pracovisko Gaštanová
VÝTVARNÝ ODBOR – Elokované pracovisko ZŠ Martinská

Prijímacie skúšky budú prebiehať 24. 8. – 28. 8. 2020.

Tešíme sa na Vás!

PaedDr. Beáta Vörösová, riaditeľka školy, tel. 0903 862 245

Komentáre vypnuté na Prihlášky na školský rok 2020/2021