Nezaradené

Voľné pracovné pozície

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya informuje o voľných pracovných pozíciách

UČITEĽ/KA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

 (HUDOBNÝ ODBOR – SPEV, HRA NA SAXOFÓNE, HRA NA AKORDEÓNE, HRA NA GITARE, HRA NA KEYBOARDE)

s nástupom od 01. 09. 2020

Viac info v dokumente:
Voľné pracovné miesta ZUŠ – učiteľ (spev, saxofón, akordeón, gitara, keyboard)

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya informuje o voľných pracovných pozíciách

ZÁSTUPCA/ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY LADISLAVA ÁRVAYA,
DOLNÝ VAL 12, 010 01 ŽILINA

s nástupom od 01. 09. 2020

Viac info v dokumente:
Voľné pracovné miesta ZUŠ – zástupca riaditeľky

 

Komentáre vypnuté na Voľné pracovné pozície