Nezaradené

Zoznam prijatých žiakov na školský rok 2022/2023

 

 

Prosíme rodičov (zákonných zástupcov) žiakov, aby prišli na zápis 5. 9. od 10:00 hod. – 17:00 hod. do budovy školy na Dolnom vale, kde bude zverejnený zoznam prijatých žiakov aj s menami pedagógov, ku ktorým budú žiaci pridelení.

Hudobný odbor:
Zoznam prijatých žiakov – hudobný odbor

Všetci žiaci, ktorí sa zúčastili talentových skúšok do kolektívnych odborov (výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor) sú PRIJATÍ.

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2022/2023!

 

 

Komentáre vypnuté na Zoznam prijatých žiakov na školský rok 2022/2023