Hudobná náuka – prípravné štúdium

 

 

Prípravné štúdium

Osminová nota + melodizácia textu (2 videá)

Valčík

3/4 takt, hudobná hádanka

MENUET

Pracovný list k videu: Pracovný list PŠ