Nezaradené

ROZVRH – hudobné náuky

 

Spôsob zapisovania hudobných náuk:

  1. Každý žiak/zákonný zástupca sa dostaví osobne na zápis hudobných náuk (budova Dolný Val, triedy 205 a 206). Zapíše sa do zoznamu danej skupiny, ktorú si vybral.
  2. Následne sa žiak/zákonný zástupca dostaví na zápis hlavného predmetu k triednemu učiteľovi, ktorému ozámi, ktorú skupinu hudobnej náuky má zvolenú.

Rozvrh HN – trieda 205
Rozvrh HN – trieda 206

Upozorňujeme rodičov, že rozvrh je len PREDBEŽNÝ a môže sa dopĺňať a meniť. Ďakujeme za pochopenie.

 

Komentáre vypnuté na ROZVRH – hudobné náuky