Nezaradené

VZDELÁVANIE NA DIAĽKU

 

Vážení rodičia a žiaci,

vzhľadom na momentálne karanténne opatrenie zamerané na prevenciu proti šíreniu sa koronavírusu COVID – 19 vám na tomto mieste prinášame rôzne úlohy a učivo, ktoré pre vás priebežne pripravujú naši pedagógovia. Stránku budeme priebežne aktualizovať a pridávať nové pracovné listy, hry, odkazy, prezentácie a pod..

HUDOBNÁ NÁUKA

Prípravné štúdium
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
1./s. ročník
2./s. ročník
3./s. ročník

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

POHYBOVÉ ETUDY
JAZYKOLAMY
Zákulisie bábkového divadla

HUDOBNÉ HRY
Pexeso – husľový kľúč
Hudobné bludisko – husle
Hudobné bludisko – gitara

 

 

Komentáre vypnuté na VZDELÁVANIE NA DIAĽKU